Į DELFI skaitytojo klausimą dėl paveldėjimo teisės atsako kontoros D LEGALS teisininkė Akvilė Dobromilskytė.

Civilinio kodekso (CK) 5.19 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo gali testamentu palikti visą savo turtą arba jo dalį (neišskiriant ir įprastinio namų apstatymo bei apyvokos reikmenų) vienam ar keliems asmenims, kurie yra arba nėra įpėdiniai pagal įstatymą, taip pat valstybei, savivaldybėms, juridiniams asmenims.

Kalbant apie testamento užginčijimą, asmuo, pretenduojantis į palikimą, gali ginčyti palikimo priėmimo teisėtumą bei išduotą paveldėjimo teisės liudijimą, pareikšdamas ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos arba nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tai, kad palikimą priėmė kitas asmuo.

Svarbu paminėti, jog asmenys, norėdami užginčyti testamentą, teismui turėtų pateikti svarius argumentus ir įrodymus, kurie būtų pagrindas užginčyti testamentą. Pavyzdžiui tektų įrodyti, kad testamentas buvo sudarytas neveiksnaus asmens, sudarytas asmens, kurio veiksnumas apribotas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis ar toksinėmis medžiagomis arba kurio turinys neteisėtas ar nesuprantamas.

Testamentas gali būti nuginčytas, jeigu testatorius klydo dėl jo turinio arba visai nenorėjo padaryti tokio pobūdžio patvarkymo ir jeigu būtų tai supratęs, nebūtų tokios valios išreiškęs. Testamentas taip pat gali būti pripažintas negaliojančiu ir kitais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais. Taigi, norint užginčyti testamentą – turi būti pagrindas ir įrodymai.

Atkreiptina dėmesys, jog jei vaikai iš pirmos santuokos norėtų užginčyti testamentą tik todėl, kad testatoriaus paskutine valia, išreikšta testamente, neatitinka vaikų, kuriems nieko nepaskirta testamentu lūkesčių, tai nebūtų pagrindas ginčyti testamentą, išskyrus atvejus, kai nustatomos žemiau pateikiamos aplinkybės.

Pažymėtina, kad vaikai iš pirmos santuokos gali paveldėti ir neginčydami testamento, nes tam tikrais atvejais įstatymas apriboja testatoriaus testamente išreikštą valią. CK 5.20 straipsnyje nustatyta, kad palikėjo vaikai (įvaikiai), sutuoktinis, tėvai (įtėviai), kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas, paveldi, nepaisant testamento turinio, pusę tos dalies, kuri kiekvienam iš jų tektų paveldint pagal įstatymą (privalomoji dalis), jeigu testamentu neskirta daugiau.

Išlaikymo reikalingumas yra preziumuojamas, kai toks asmuo palikėjo mirties dieną yra nepilnametis, nedarbingas dėl savo amžiaus (sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) ar sveikatos būklės (invalidumas), taip pat jei jis yra palikėjo sutuoktinis, auginantis bendrą savo ir palikėjo nepilnametį vaiką. Esant šioms aplinkybėms, teisė į privalomąją dalį yra preziumuojama ir minėtiems asmenims turi būti išduodamas paveldėjimo teisės liudijimas į jiems priklausančią palikimo dalį. Taigi, jeigu vaikam iš pirmos santuokos reikalingas išlaikymas, tuomet jie turi teisę paveldėti pusę tos dalies, kuri priklausytų pagal įstatymą, nors testamente jie kaip įpėdiniai ir neminimi.

Apibendrinant visą aukščiau pateiktą informaciją, kontoros D LEGALS teisininkė A. Dobromilskytė nurodo, jog šioje situacijoje yra svarbu išsiaiškinti konkrečias aplinkybes, kurios yra svarbios teisės į palikimą nustatymui, pavyzdžiui, ar sūnui iš pirmos santuokos yra reikalingas išlaikymas, nes, kaip jau buvo minėta, įpėdiniai, kuriems yra reikalingas išlaikymas turi teisę į privalomąją palikimo dalį, nepaisant kas yra parašyta testamente. Pareiga įrodyti pastarąją aplinkybę kiltų įpėdiniui, kuriam palikėjas testamentu nepaliko jokio turto. Taip pat patartina išsiaiškinti, ar nebuvo kitų sandorio negaliojimo pagrindų, kurie suteiktų teisę įpėdiniui iš pirmos santuokos kreiptis dėl testamento nuginčijimo.

Atkreiptinas dėmesys, jog šis teisinis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant konkrečios ir visapusiškos teisinės konsultacijos Jūsų aptariamu atveju derėtų kreiptis į kontorą D LEGALS el. paštu info@dlegals.eu arba tel. 8-5-2300885 arba kitais kontaktais nurodytais kontoros internetiniame puslapyje www.dlegals.eu, pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes bei turimus dokumentus.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti optimaliausią problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.