Jie patys čia negyvena, savo dalį kartais išnuomoja, taip pat nesiruošia investuoti į savo namo dalies būklės pagerinimą. Jaučiamės įkalinti savo griūvančiame name. Kokius žingsnius turime atlikti, kad leidimą namo remontui gautume teisme?

Į DELFI skaitytojo klausimą dėl leidimo rekonstruoti statinį gavimo galimybių atsako kontoros D LEGALS teisininkė Akvilė Dobromilskytė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymu (SĮ), leidimui rekonstruoti statinį gauti būtina kartu su kitais dokumentais pateikti ir statinio bendraturčio sutikimą. Negavus pastarojo, yra apribojama vieno iš statinio savininkų teisė įgyvendinti statinio rekonstrukcijos darbus.

Šios teisės apribojimas pasižymi tuo, jog, asmuo, norėdamas gauti leidimą atlikti rekonstrukcijos darbus be bendraturčio sutikimo, turės kreiptis į teismą.

Teisme ieškovai turės įrodyti, kad toks pastato remontas yra būtinas ir atsakovų atsisakymas duoti sutikimą remontui yra nepgrįstas, t.y. kad rekonstrukcijos darbai nepažeis jų teisių ar teisėtų interesų.

Kontoros D LEGALS teisininkė, išanalizavusi teismų praktiką, pažymi, jog nors ieškovai, ginčydami namų valdos ar statinio bendrasavininkio atsisakymą duoti sutikimą remontui ar rekonstrukcijai, reikalavimus formuluoja įvairiai (prašo pripažinti bendrasavininkio atsisakymą duoti sutikimą nepagrįstu, prašo pašalinti trukdymus leidimo rekonstruoti statinį išdavimui ir kt.), ieškininio reikalavimo esmę šios kategorijos bylose sudaro prašymas apginti pažeistą teisę į statinio rekonstrukciją.

Teisininkė taip pat atkreipia skaitytojo dėmesį į tai, jog, nepriklausomai nuo to, kaip ieškinyje suformuluotas ieškovo reikalavimas, pažeista teisė gali būti apginta ginčijamą teisę pripažįstant. Teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje po išvados apie ieškinio patenkinimą turi būti išdėstyta, kad ieškovui pripažįstama teisė atlikti rekonstrukcijos, remonto darbus be atsakovo sutikimo. Būtina pabrėžti, jog toks teismo sprendimas nereiškia ieškinio reikalavimų pakeitimo.

Teismo sprendimas neatstoja leidimo rekonstruoti statinį, tiesiogiai nesuteikia teisės vykdyti remonto darbus, o turi būti pateikiamas atitinkamai savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui  leidimo rekonstruoti statinį išdavimui (toks sprendimas gali būti pateikiamas ir nuotoliniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos (IS) „Infostatyba" išorinę svetainę - https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/).

Tai reiškia, kad teismo sprendimas nėra priverstinai vykdomas, o tik pašalina kliūtį atitinkamai statybos priežiūros įstaigai išduoti leidimą statinio rekonstravimo darbams be bendrasavininkio sutikimo. 

Taip pat teisininkė pažymi, jog jeigu yra atsisakoma išduoti leidimą statinio rekonstrukcijai vykdyti esant tokiam teismo sprendimui, tai atitinkamos institucijos veiksmai gali būti ginčijami Administracinių bylų teisenos ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Apibendrinant visa, kas buvo išdėstyta, kontoros D LEGALS teisininkė Akvilė Dobromilskytė pataria skaitytojui, visų pirma, dar kartą bandyti susitarti gražiuoju.

Pavyzdžiui, nusiųsti kaimynams rašytinę pretenziją su prašymu raštu išdėstyti nesutikimo priežastis ir įspėjimu, jog jei nepavyks susitarti taikiai, bus kreipiamasi į teismą. Galiausiai, jei jūsų bandymai susitarti taikiai neprives prie jokių teigiamų rezultatų, minėtoji pretenzija jums pravers, įrodinėjant atsakovų nenorą bendradarbiauti ir nesąžiningumą jūsų atžvilgiu, kreipiantis su ieškiniu į teismą.

Atkreiptinas dėmesys, jog šis teisinis komentaras laikytinas bendro pobūdžio konsultacija. Siekiant konkrečios ir visapusiškos teisinės konsultacijos Jūsų aptariamu atveju derėtų kreiptis į kontorą D LEGALS el. paštu info@dlegals.eu arba tel. 8-5-2300885, pateikiant išsamią informaciją apie visas faktines aplinkybes bei turimus dokumentus.

Ne vienerius metus Lietuvos teisininkų komentarus įvairiomis temomis publikuojantis pagrindinis naujienų portalas DELFI savo skaitytojams siūlo užduoti klausimus Jums aktualiais ir svarbiais klausimais – tikimės, kad profesionalių teisės ekspertų požiūris padės ne tik pasirinkti optimaliausią problemos sprendimo variantą, bet ir suteiks žinių, kaip ateityje išvengti nemalonių rūpesčių.

Savo klausimus prašome siųsti elektroniniu paštu: teise@delfi.lt. Aktualiausi atsakymai bus išspausdinti DELFI.