Anksčiau šalies vadovė Dalia Grybauskaitė tarybai buvo pateikusi dekretą dėl teisėjo atleidimo iš pareigų už teisėjo vardo pažeminimą. Ilgą laiką V. Butvilo nebuvo galima atleisti, jis neatvykdavo į tarybą, todėl prezidentė pakeitė savo dekretą ir nusprendė jį atleisti dėl sveikatos būklės.

Nacionalinė teismų administracija penktadienį pranešė, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgus į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro išvadą.

Anksčiau Prezidentūra buvo skelbusi, kad V. Butvilas nesilaikė teisingumo, nešališkumo ir nepriklausomumo principų bei šiurkščiai pažeidė Teisėjų etikos kodekso ir teisėjo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Ikiteisminio tyrimo metu dėl V. Butvilo galimo piktnaudžiavimo ir dokumentų klastojimo nustatyta, jog teisėjas, siekdamas asmeninės naudos, atgaline data neteisėtai pakeitė teismo sprendimą.

Nesąžiningas teisėjo elgesys ir šiurkštūs įstatymo pažeidimai išaiškinti bendradarbiaujant Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams, prokurorams ir jų veiksmus sankcionavusiems teisėjams.

Teisėjo V. Butvilo įgaliojimai sustabdyti 2012 m. rugpjūčio 3 dieną.