Ketvirtadienio rytą prasidėjusiame posėdyje prokuroras paskelbė kaltinamąjį aktą, teismas išklausė kaltinamųjų pozicijų dėl pareikštų kaltinimų.

Nepradėta nagrinėti VLK vadovo byla teisme pragulėjo beveik metus - A.Sasnausko ir kitų kaltinamųjų byla teismą pasiekė 2012-ųjų sausį. Tų metų balandį teismas bandė surengti pirmąjį posėdį, tačiau į jį neatvyko vieno kaltinamųjų advokatas. Į kitą posėdį birželį susirinko visi proceso dalyviai, tačiau juridinio asmens bendrovės ''Gelsauga" atstovas paprašė laiko susipažinti su byla. Vėliau sirgo kaltinamieji. Iš pradžių į posėdžius buvo kviečiami liudytojai, tačiau niekaip neprasidedant bylos nagrinėjimui, teismas nusprendė jų kurį laiką nekviesti.

Posėdis buvo surengtas nuo pat 8 val. ryto, byloje dalyvaujantiems advokatams teisėjui, prokurorui nepavyko suderinti posėdžio kitu laiku. Kitas bylos posėdis kitą ketvirtadienį taip pat numatytas ankstyvą rytą. Retas atvejis, kai Vilniaus apygardos teisme pirmos instancijos bylos pradedamos nagrinėti 8 valandą ryto.

Nors byla pradėta, tačiau kaltinamųjų apklausos ir liudytojų apklausos kol kas nevyksta.

Prokurorui perskaičius kaltinamąjį aktą, A.Sasnauskas pareiškė, kad kaltinimų nesupranta, kaltas neprisipažįsta ir parodymus duos po liudytojų apklausos. Kaltais neprisipažino ir kiti kartu su juo teisiami VLK tarnautojai.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi ikiteisminį tyrimą, pranešė, kad A. Sasnauskas kaltinamas susitaręs su bendrovės "Gelsauga" apsaugos ekspertu Robertu Janicku, pavedė savo pavaldiniams – VLK Informacinių technologijų departamento direktoriui Justinui Vyšniauskui, to paties departamento Informacinės sistemos eksploatavimo skyriaus vedėjui Mindaugui Zlatarinskui ir VLK Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui Vytui Sinkevičiui - organizuoti pirkimo procedūras taip, kad būtų sudarytos sąlygos nugalėtoju pripažinti bendrovę "Gelsauga".

Bendrovės darbuotojas kaltinamas dėl padėjimo piktnaudžiauti, dokumento suklastojimo. Šių nusikalstamų veikų padarymu kaltinama ir bendrovė "Gelsauga".

Tuo tarpu byloje dalyvaujantys advokatai pareiškė, kad kaltinamasis aktas turi būti grąžintas prokurorui, nes jis surašytas pažeidžiant esminius Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimus. Advokatų aiškinimu, akte nenurodyta nei nusikaltimo padarymo vieta, nei laikas, kokiu būdu R.Janickas atstovavo įmonei, pats kaltinimas nekonkretus, netikslus. Kitame posėdyje, kuris vyks vasario 14 dieną, kaltinimą šioje byloje palaikantis Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras Linas Kuprusevičius pasisakys dėl advokatų prašymo grąžinti kaltinamąjį aktą trūkumams pašalinti.

Prokuratūros kaltinamajame akte skelbiama, kad piktnaudžiavimu įtariamas VLK vadovas A.Sasnauskas galimai padarė didelės žalos valstybei, iškraipė Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindinius principus, diskreditavo VLK vardą, dėl jo galimai neteisėtų veiksmų buvo sumenkintas visos Sveikatos apsaugos ministerijos autoritetas ir prestižas. VLK yra įstaiga, pavaldi Sveikatos apsaugos ministerijai.

Įtariama, kad A.Sasnauskas pavedė VLK Informacinių technologijų departamento direktoriui J.Vyšniauskui, šio departamento Informacinės sistemos eksploatavimo skyriaus vedėjui M.Zlatarinskui ir Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui V.Sinkevičiui organizuoti pirkimo procedūras taip, kad būtų sudarytos sąlygos nugalėtoju pripažinti bendrovę "Gelsauga".

"Aš girdėjau kuo esu kaltinamas, nesuprantu kaltinimo ir kaltas nepripažįstu. Teisės aktų tvarka gyniau viešąjį interesą," - teisme pareiškė A.Sasnauskas.

Įtariama, kad VLK vadovas norėjo žinoti, ar jo pokalbių slapta nesiklauso pareigūnai, ar jo kabinete VLK patalpose Kalvarijų gatvėje Vilniuje nėra sumontuota pasiklausymo aparatūra. Iš "Gelsaugos" gauta įranga turėjo aptikti ir neutralizuoti slaptą pasiklausymo aparatūrą. Supaprastintai vykdytą viešąjį pirkimą apklausos būdu laimėjusi "Gelsauga" turėjo gauti iki 100 tūkst. litų.

Prokuratūra teigia, kad tokio konkurso supaprastina tvarka vykdyti negalima, netesiėtais VLK tarnautojų veiksmais buvo iškraipyti Viešųjų pirkimų įstatymo pagrindiniai principai, sąžininga konkurencija. Galimi nusikaltimai buvo įvykdyti 2009-2010 metais.

politika@bns.lt , +370 5 205 8532 - Lietuvos naujienų skyrius