Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos (PTAK) surengtoje atrankoje kartu su trylika kitų kandidatų varžėsi ir Mykolo Romerio, Vytauto Didžiojo universitetų docentas Darius Urbonas bei Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros vedėja, docentė Agnė Tikniūtė.

Komisijos narių geriausi vertinimai atiteko A. Tikniūtei, kuri kartu su Mindaugu Pluču ir Diana Labokaite prezidentei įvardyti tinkamiausiais kandidatais Kauno apygardos teismo teisėjo pozicijai užimti, informuoja Nacionalinė teismų administracija (NTA).

M. Romerio universitetas kandidatę A.Tikniūtę apibūdina kaip dalykišką, atsakingą, gebančią dirbti savarankiškai ir kolektyve, reiklią sau, jaučiančią pagarbą kolegoms ir studentams.

Teisėją D. Labokaitę Kauno miesto apylinkės teismo pirmininkas apibūdina kaip darbščią, siekiančią tobulėti, aktyviai dalyvaujančią teismų savivaldos institucijų veikloje. Teisėja aktyviai nagrinėja jai paskirtas civilines bylas, laiku vykdo jai pavestas teismo vidaus administravimo funkcijas.

M. Plučo teigiamomis savybėmis įvardijamas lojalumas valstybei ir teismui, geras analitinis mąstymas, atsakingumas, darbštumas, principingumas, tolerancija kitai nuomonei ir nuoširdumas.

Kurį PTAK pasiūlytą kandidatą pasirinkti, spręs prezidentė.