Atsako Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokuroras Mindaugas Šukys:

Trumpai atsakant į šį klausimą galima pasakyti, kad prokuroras tik išnagrinėjus bylą teisme gali prašyti teismo išteisinti asmenį.

Pažymėtina, kad baudžiamoji byla kaltinant asmenį padarius nusikalstamą veiką būna perduodama į teismą tik tuo atveju, kai ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras nusprendžia, jog ikiteisminio tyrimo metu yra surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių asmens kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo.

Vykstant teisminiam nagrinėjimui ir teismo posėdžių metu tiriant surinktus įrodymus, taip pat renkant naujus įrodymus gali paaiškėti naujų aplinkybių, dėl ko prokuroras, vadovaudamasis Baudžiamojo proceso kodekso 256 straipsniu, gali teismo prašyti pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą pritaikant baudžiamąjį įstatymą, numatantį lengvesnę arba sunkesnę nusikalstamą veiką.

Pastebėtina, kad Baudžiamojo proceso kodeksas tais atvejais, kai reikia papildyti ikiteisminį tyrimą, suteikia prokurorui galimybę prašyti teismo perduoti baudžiamąją bylą prokurorui ikiteisminiam tyrimui papildyti. Papildęs ikiteisminį tyrimą prokuroras, matydamas, kad nėra surinkta pakankamai įrodymų, pagrindžiančių asmens kaltę, gali nutraukti ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje.

Teisminio nagrinėjimo metu tiriant surinktus įrodymus gali paaiškėti ir aplinkybės, paneigiančios asmens kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo. Baudžiamojo proceso kodeksas nenumato galimybės prokurorui atsiimti kaltinimo įrodymų tyrimo teisme metu, tačiau prokuroras, vadovaudamasis vienu iš pagrindinių baudžiamojo proceso uždavinių, kad niekas nekaltas nebūtų nuteistas, remdamasis įrodymų tyrimo teisme metu surinktais įrodymais, gali savo baigiamosios kalbos metu prašyti kaltinamąjį išteisinti arba jo atžvilgiu nutraukti baudžiamąją bylą.

Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šis prokuroro prašymas teismo neįpareigoja kaltinamojo išteisinti, nes teismas savo sprendimą priima savarankiškai, vadovaudamasis proceso metu surinktais įrodymais.