Tokio prašymo autorius - Generalinės prokuratūros viešojo intereso gynimo skyriaus prokuroras Kęstutis Vagneris. Šis pareigūnas kreipėsi į Seimą siūlydamas sudaryti komisiją ir nuspręsti, ar rengti apkaltą jo viršininkui - generaliniam prokurorui D.Valiui. K.Vagnerio manymu, D.Valys neteisėtai naudoja valstybės lėšas, netinkamai organizuoja prokuratūros darbą, o asmeninius ar grupinius interesus iškelia aukščiau už visuomenės interesus. Tokie pažeidimai sudaro prielaidų teigti, kad D.Valys sulaužė duotą priesaiką.

Kaip patį didžiausią generalinio prokuroro padarytą pažeidimą K.Vagneris nurodo neteisėtą Laimos Čekelienės paskyrimą prokuratūros atstove Eurojuste – Europos Sąjungos institucijoje, sukurtoje tarptautinei kovai su organizuotais nusikaltimais ir terorizmu. L.Čekelienė ir jos sutuoktinis per metus iš prokuratūros biudžeto gauna daugiau kaip 200 tūkstančių litų. L.Čekelienė į šią instituciją, kurios buveinė yra Olandijos Hagos mieste, buvo deleguota dar 2008 metais, kai prokuratūrai vadovavo Algimantas Valantinas. Jos paskyrimo terminas jau buvo besibaigiąs, tačiau vos Generalinės prokuratūros vadovu tapęs D.Valys terminą pratęsė iki 2015 metų. Tai D.Valys padarė žinodamas, kad Užsienio reikalų ministerija ne tik nepritaria tokiam paskyrimui, bet ir atsisako finansuoti pareigūnės išlaikymą.

Ar remiantis K.Vagnerio išdėstytais faktais steigti komisiją dėl generalinio prokuroro apkaltos, turėtų nuspręsti naujai sudarytas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas.