„Lietuvos teisėjams tai bus puiki galimybė mokytis, specializuotis ir tapti konkrečių sričių ekspertais. Be to, ši organizacija turi didelę patirtį, galinčią padėti tinkamai pasirengti pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, prisidėti organizuojant 2013 metais Lietuvoje vyksiančius renginius“, – apie būsimas perspektyvas sakė Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Nuo 1992 metų veikianti ERA rengia įvairius mokymus ir konferencijas specializuotomis ES teisės temomis. Pasirašiusi sutartį, Lietuva tapo šios mokslo įstaigos globėja. Lietuvos atstovai dalyvaus ERA struktūrinių padalinių veikloje. Tai leis prisidėti prie pagrindinių ERA veiklos gairių, Europos Sąjungos mokymo programos krypčių formavimo ir tiesiogiai dalyvauti planuojant ETA politiką bei mokymų programas.

Norint tapti ERA globėju, būtina sumokėti vienkartinį 50 tūkst. eurų įnašą, kurį savo lėšomis padengs Teisėjų taryba, Lietuvos advokatūra ir Vyriausybė.

Pasirašant sutartį, pavyko suderinti sąlygas, pagal kurias teisėjams ir kitų valstybės institucijų atstovams suteikiama 40 proc. nuolaida visiems registracijos mokesčiams bei papildoma 10 proc. nuolaida, registruojantis iš anksto. Preliminarūs skaičiavimai rodo, kad, Lietuvai tapus ERA globėja ir nepakitus mokymuose dalyvaujančių žmonių skaičiui, dėl mokymams taikomos nuolaidos bus sutaupyta apie 75 tūkst. eurų, iš jų viešajam sektoriui – 36 tūkst. eurų.

ERA duomenimis, 2007–2011 m. jos organizuotose mokymuose dalyvavo 421 asmuo iš Lietuvos. Iš jų – 292 viešojo sektoriaus atstovai (teisėjai, prokurorai, valstybės tarnautojai ir pan.), pranešė Nacionalinė teismų administracija.