Spalio 24-ąją visi VAAT apsilankę asmenys galėjo užeiti į visas teismo patalpas ir teisėjų darbo kabinetus (išskyrus teismo archyvą) ir susipažinti su didžiausio Lietuvoje administracinio teismo darbo sąlygomis bei specifika.

Kaip rašoma teismo pranešime, į atvirų durų dieną teisme buvo atvykusios ir keturios dešimtys Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto pirmakursių bei magistratūros studijų antrojo kurso studenčių.

Būsimieji teisininkai turėjo unikalią galimybę susipažinti su teismo darbu iš vidaus: stebėti  teismo posėdžius, užsukti į teisėjų kabinetus, raštinę, rankomis pasverti bylų tomus. Studentai susitiko su teismo pirmininke Ina Kirkutiene, lankėsi teisėjų kabinetuose, galėjo su jais pabendrauti apie teisėjo darbą.

VAAT teisėjas ir M. Romerio universiteto lektorius Ernestas Spruogis teismo konferencijų salėje įvykusiame susitikime-pokalbyje su studentais papasakojo apie Lietuvos teismų sistemą, specializuotų teismų vaidmenį šalies teisinėje sistemoje, administraciniuose teismuose nagrinėjamas bylas, pasidalijo asmenine patirtimi.

Būsimieji teisininkai ypač domėjosi, kokių savybių reikia turėti, kad galbūt ateityje galėtų dirbti šį atsakingą darbą.

Vykdydamas teismų atvirumo visuomenei programą VAAT keliskart per metus rengia atvirų durų dienas ir kviečia jose dalyvauti visuomenės atstovus, vyresniųjų klasių moksleivius, studentus, visus besidominčius teismo darbu.