Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) "Valstybės žiniose" paskelbus praėjusių metų pajamų ir turto deklaracijas, paaiškėjo, kad paskutinę 2010-ųjų dieną tarp krašto teismų teisėjų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų, Mokestinių ginčų komisijos narių, Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos narių - keturios dešimtys milijonierių. Visai neturintys turto nurodė keturi teisėjai.

Tarp Konstitucinio Teismo (KT) teisėjų kartu su vyru milijoninį turtą yra sukaupė buvusi prezidento Valdo Adamkaus patarėja teisės klausimais Toma Birmontienė. Ji kartu su sutuoktiniu Giedriumi Birmontu deklaravo turintys turto ir piniginių lėšų už daugiau kaip 1 mln. 163 tūkst. litų. Kita KT teisėja Ramutė Ruškytė nurodė turinti turto už 757 tūkst. litų, tačiau teisėjos gautų ir negrąžintų paskolų suma viršija 134 tūkst. litų.

KT pirmininkas Romualdas Kęstutis Urbaitis su žmona Nijole deklaravo turintys 430 tūkst. litų vertės turto. 2010 metų gruodžio 31-ąją tarp Konstitucijos sergėtojų mažiausiai turto turėjo Egidijus Šileikis. Jis deklaravo turto už beveik 235 tūkst. litų ir 76 tūkst. gautų ir nesugrąžintų paskolų.

Tarp Aukščiausiojo Teismo (AT) vadovų milijoninės vertės turtu nedisponuoja niekas. AT pirmininkas Gintaras Kryževičius nurodė turintis privalomo registruoti turto už beveik 43 tūkst. litų ir 26 tūkst. litų piniginių lėšų. AT Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas teisėjas Jonas Prapiestis su sutuoktine valdė 823 tūkst. litų vertės turtą, o Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Janina Stripeikienė - daugiau kaip 807 tūkst. litų vertės turtą.

Šiuo metu Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko pareigas einantis Egidijus Žironas ir jo žmona Jūratė nurodė turintys turto už kiek daugiau kaip 1,1 mln. litų. Šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas su sutuoktine disponavo beveik 1,2 mln. litų vertės turtu, o Baudžiamųjų bylų skyriaus vadovė Laima Garnelienė su vyru - 339 tūkst. litų vertės turtu.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas Ričardas Piličiauskas ir jo žmona Rima iš viso deklaravo turintys 346 tūkst. litų vertės turto.

Pagal "Valstybės žiniose" pateiktus duomenis turtingiausia tarp teisėjų - Vilniaus apygardos teismo teisėja Laima Gerasičkinienė, kuri nurodė turinti privalomo registruoti turto už beveik 1 mln. 936 tūkst. litų ir piniginių santaupų už 107 tūkst. litų. Teisėjos vyras advokatas Vladas Gerasičkinas deklaravo turto ir piniginių lėšų už daugiau kaip 2 mln. litų.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Eugenija Šatkuvienė deklaravo turinti turto už 1 mln. 773 tūkst. litų, jos vyras - už 557 tūkst. litų, o jo vardu paimtų ir negrąžintų paskolų suma sudaro 47 tūkst. litų.

Vilniaus apygardos teisme teisėjaujanti Teresėlė Kazlauskienė nurodė turinti privalomai registruoto turto ir piniginių lėšų už 1 mln. 761 tūkst. litų. Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkės Jolantos Macijauskienės turtas - 1 mln. 676 tūkst. litų, o Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė nurodė turinti beveik pusantro milijono litų vertės turto.

Remiantis VMI informacija, savo vardu daugiau kaip milijono litų vertės turtą deklaravo AT teisėjai Česlovas Jokūbauskas ir Vytautas Piesliakas, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjos Egidija Puzinskaitė ir Rasa Ragulskytė-Markovienė bei Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis.

Nulius į turimo turto eilutes įrašė Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjas Rinaldas Adomonis, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai Arūnas Kaminskas ir Alvydas Barkauskas bei Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo teisėja Fausta Vitkienė.

Milijonų nenurodė ir prokuratūros vadovai. Generalinis prokuroras Darius Valys ir jo žmona Jolanta deklaravo turto už 281 tūkst. litų, o generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis - už 455 tūkst. litų.