Pasak Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko Egidijaus Žirono, akademinės visuomenės ir teismų suartėjimas bei įvairios bendradarbiavimo formos yra naudingos ir patiems teisininkams, ir visai visuomenei.

„Mūsų darbe yra būtinas įvairus bendradarbiavimas. Jis mums padeda jausti visuomenės pulsą, padėti asmenims aktyviau ginti jų teises, efektyviai prisidėti prie visuomenės teisinio švietimo ir kartu patiems tobulėti bei kurti geresnę valstybę ir teisę. Neįsivaizduoju praktinio teisėjo darbo be teorinio mokslininkų indėlio“, – po pasirašymo mintimis dalijosi E. Žironas.

„Susitarėme dėl bendrų konferencijų, seminarų, diskusijų teisės klausimais organizavimo, bendradarbiavimo rengiant teismų praktikos apžvalgas, fakulteto darbuotojų ir studentų stažuočių teisme, o teismo darbuotojų – fakultete. Taip pat tikimės abipusiai naudingo darbo rengiant studijų planus, programas, baigiamųjų darbų temas“, - džiaugėsi Teisės fakulteto dekanas, prof. Vytautas Nekrošius.

Pasirašiusieji įsipareigojo glaudžiai bendradarbiauti rengiant mokslinius darbus, teisės aktų projektus, teisės taikymo apžvalgas, apibendrinant teismų praktiką, organizuojant stažuotes, studentų praktiką, konferencijas, seminarus bei diskusijas teisės klausimais.

Be to, šalys turės galimybę naudotis kiekvienos iš jų bibliotekų fondais, elektroninėmis duomenų bazėmis ir kitais teisinės informacijos paieškos šaltiniais. VU Teisės fakultetui prašant teismas sudarys galimybę susipažinti su teismo archyvuose esančiomis bylomis. Susitarime numatytos ir kitos abiems pusėms naudingos bendradarbiavimo formos.

Sutartis pasirašė Vilniaus universiteto Teises fakulteto dekanas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanė doc. dr. Rima Ažubalytė ir Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas E. Žironas.