„Kalbant apie pastaruosius įvykius, kurie drebina teismų sistemą, reikėtų pasikalbėti su teisėjais apie ateities perspektyvas, raginant korpusą ne tik ramybės bei susikaupimo, bet ir apsvarstyti, ar nederėtų skelbti Visuotinį teisėjų susirinkimą“, – teigė G. Kryževičius.

Teisėjų tarybai pirmininkaujantis LAT vadovas visų teismų pirmininkams siūlo pasikalbėti su teisėjais ir jau balandžio pabaigoje vyksiančiame tarybos posėdyje pranešti, ar nėra pribrendęs laikas visus teisėjus sukviesti į vieną vietą bendram pokalbiui. Paprastai teisėjų susirinkimas rengiamas kartą per dvejus metus.

„Norėtųsi, kad būtų aiški visos sistemos pozicija“, – teigė G. Kryževičius. Jis taip pat pažymėjo, kad teismų korpusas turi dėti visas pastangas, kad „panašių įvykių“ ateityje nepasikartotų.

Kalbėdamas apie pastaruoju metu teismų sistemą sudrebinusius įvykius LAT pirmininkas omeny turėjo ne tik skandalingą Z. Birštono elgesį, kai jis „ paniekino visą teismų sistemą“, – neseniai Kauno apygardos teisme buvo atskleista, kad teisėjas Arvydas Stankus suklastojo dviejų savo kolegų parašus ir į laisvę anksčiau laiko paleido penkis nuteistuosius.

„Mes matome, kad tų negerovių nuolat lenda ir lenda, tačiau noriu pabrėžti, jog tai yra praeities negerovės, tai nėra kokie nors nauji reiškiniai, kurie susiję su šiandienos naujų asmenų atėjimu, naujų pareigūnų paskyrimu ir panašiai, – kalbėjo G. Kryževičius. – Tai yra visos žaizdos, lendančios iš praeities ir tam tikrų, galbūt nepakankamų veiksmingų priemonių, kurios buvo taikytos tam, kad būtų išvengta ar pašalintos tos negerovės praeityje“.

Pasak G. Kryževičiaus, kaip rodo visuomenės atliktos apklausos duomenys, pasitikėjimas teismais paskutiniuoju metu pakilo – Temidės tarnai aplenkė prokuratūrą.

„Žinoma, aš netikiu, kad tokie dalykai, kaip pastarųjų dienų ar mėnesių įvykiai, tinkama linkme paveiks mūsų reitingų kreives, tačiau galbūt šie veiksmai, kurių dabar imamasi valantis iš vidaus, suveiks ir parodys kreivės šiuolį po penkerių metų“, – pažymėjo jis.