Savo noru iš Atrankos komisijos pasitraukus žurnalistei Indrei Makaraitytei, į jos vietą paskirta Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanė Julija Kiršienė.

Trejiems metams sudaromos komisijos narius skiria Prezidentas. Trys šios komisijos nariai turi būti teisėjai ir keturi - visuomenės atstovai.

Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje dirba Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Dainius Raižys, Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Violeta Ražinskaitė, Aukščiausiojo Teismo teisėjas Albinas Sirvydis.

Komisijai pirmininkauja dar prezidento Valdo Adamkaus paskirtas M. Riomerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Juozas Žilys.