„Kreditoriai ne visada pasirūpina tinkamu dokumentų įteikimu. Todėl pastangas kuo greičiau apginti teisėtus interesus dažnai sugriauna formalios kliūtys. Tai laiškanešio žymos „Neatsiėmė“, „Išvykęs“ arba „Nerasta“ ant neįteiktų teismo procesinių dokumentų“,- pastebi Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė.

Pagal Nacionalinės teismų administracijos statistiką priimat teismo įsakymus per šių metų pirmąjį pusmetį užbaigta 35267 bylų, o per tą patį praėjusių metų laikotarpį - 17255 bylų.

Tačiau teismo įsakymus rengiantys advokatai pripažįsta, kad ne visi kreditoriai skiria reikiamą dėmesį profesionaliam dokumentų įteikimui ir tokiu būdu apsidraudžia nuo galimos nesėkmės. Jeigu procesiniai dokumentai skolininkui neįteikiami pasirašytinai, teismo įsakymas panaikinamas, o pakartotinis skolos priteisimo procesas gali užsitęsti iki pusės metų. Kreditoriui tenka iš naujo kreiptis į teismą prašant priimti teismo įsakymą, priteisti skolą dokumentinio proceso būdu arba įprasta ieškinio teisenos tvarka.

Pasak D. Satkauskienės, naudojantis supaprastintomis skolų prisiteisimo procedūromis dokumentų įteikimas asmeniui turi ypatingą reikšmę, kadangi šiuo atveju negalima įteikti dokumentų viešo paskelbimo būdu.