Pasak L.Garnelienės, teigiamai vertinta tai, kad komisijos nesaistys teismų pirmininkų apie kandidatą pateiktos išvados, charakteristikos ir veiklos vertinimo dokumentai.

"Mano nuomone, teismų pirmininkų balų skaičiai visada turi būti rekomendaciniai. Šituo keliu ir buvo nueita", - teigė teisėja.

Vis dėlto, anot L.Garnelienės, nerimo kelia, kad sumažėjo objektyvių kriterijų.

"Mes bandėme objektyvizuoti kriterijus, kad darbo stažas suteiktų tam tikrą balų skaičių, tačiau dėl to palikta spręsti pačiai Atrankos komisijai. Aš nežinau, kaip tai įvertins teisėjai", - tvirtino Teisėjų tarybos pirmininkė.

L.Garnelienė teigė, kad pastarajame Teisėjų tarybos posėdyje šioms pataisoms buvo pritarta.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ketvirtadienį pasirašė dekretus, kuriais keičiami pretendentų į apylinkės teismo teisėjus atrankos kriterijai ir Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos darbo tvarkos aprašas.

Pagal naują tvarką, Atrankos komisijos nesaistys teismų pirmininkų apie kandidatą pateiktos išvados, charakteristikos ir veiklos vertinimo dokumentai. Teisėjų atranką lems pačios komisijos vertinimai, kuriuos komisija pateiks atsižvelgdama į visą turimą informaciją apie kandidatą.

Vertindama pretendentus, Atrankos komisija atsižvelgs ne tik į kandidato darbo stažą ir profesinę kvalifikaciją, bet atranką lems ir pretendentų asmeninės savybės bei bendrieji gebėjimai, pranešė prezidentės spaudos tarnyba.

Kandidatai į teisėjus privalės atitikti visus atrankos kriterijus. Nors vieno atrankos kriterijaus neatitinkantis kandidatas bus laikomas netinkamu eiti teisėjo pareigas.

Teismų įstatymas numato, jog pretendentai į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas priimami atrankos būdu.

Pretendentų į laisvas apylinkės teismo teisėjų vietas skyrimo klausimams svarstyti prezidentas sudaro Atrankos komisiją ir nustato šios komisijos darbo tvarką ir pretendentų į teisėjus atrankos kriterijus.

Atrankos komisija trejiems metams sudaroma iš septynių asmenų. Trys Atrankos komisijos nariai turi būti teisėjai ir keturi - visuomenės atstovai. Atrankos komisijos nariais negali būti skiriami Teisėjų tarybos nariai.

Šiuo metu Teisėjų atrankos komisiją sudaro 3 teisėjai - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Dainius Raižys, Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Violeta Ražinskaitė, Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjas Albinas Sirvydis bei 4 visuomenės atstovai - komisijos pirmininkas Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Juozas Žilys, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius, savaitraščio "Atgimimas" vyriausioji redaktorė Indrė Makaraitytė ir Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius.