Kodėl ir kaip turi būti indeksuojamos priteistos periodinės išmokos, aiškina Lietuvos antstolių rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė:

Periodinėmis išmokomis priteistos išlaikymo sumos ir žalos atlyginimo sumos indeksuojamos tam, kad jos būtų visiškai ar bent iš dalies apsaugotos nuo infliacijos poveikio. Suprantame, kad už 100 Lt prieš dvejus metus galėjome įsigyti daugiau, negu šiandien. Lygiai taip pat nuvertėjo ir priteistų periodinių išmokų sumos. Išmokos perskaičiuojamos remiantis Civilinio kodekso 3.208 ir 6.288 straipsniais, pagal kuriuos periodinėmis išmokomis priteistos išlaikymo bei žalos atlyginimo sumos turi būti kasmet indeksuojamos Vyriausybės nustatyta tvarka. Tokią tvarką Vyriausybė patvirtino pernai. Taigi nuo 2008 m. rugpjūčio mėnesio atsirado ne tik galimybė, bet ir pareiga indeksuoti priteistas išlaikymo bei žalos atlyginimo sumas. Periodinės išmokos, kurios buvo teismo padidintos arba priteistos per paskutinius 6 mėnesius, neindeksuojamos.

Daugeliu atvejų indeksavimu tenka pasirūpinti patiems išmokų mokėtojams, kadangi pagal nustatytą tvarką išmokas privalo indeksuoti tas, kas perveda šias išmokas gavėjams.

Jeigu periodines išmokas iš skolininko išieško ir į gavėjo sąskaitą perveda teismo sprendimą vykdantis antstolis, išmokas indeksuoja antstolis; jeigu priteistos išmokos yra išskaitomos iš mokėtojo darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų pajamų, indeksavimą atlieka išskaitas atliekantis asmuo (dažniausiai – darbovietės finansininkas); jeigu asmuo moka periodines išmokas savarankiškai, tai jis pats ir privalo jas indeksuoti.

Pagal Vyriausybės nutarimą periodinės išmokos indeksuojamos nuo einamųjų metų vasario mėnesio, todėl kiekvienų metų vasario mėnesį priklausomai nuo infliacijos pokyčių gali pasikeisti ir išmokų indeksavimo koeficientas, kuris galioja visus metus.

Nuo 2008 metų rugpjūčio iki šių metų vasario mėnesio periodinės išmokos pagal tuometinį vartotojų kainų indeksą buvo didinamos 8,1 proc. Nuo 2009 m. vasario iki 2010 m. vasario periodinėms išmokoms taikomas vartotojų kainų indeksas yra jau 8,5, todėl išmokos atitinkamai didinamos 8,5 proc. Sužinoti arba pasitikslinti taikytiną indeksavimo koeficientą galima Antstolių rūmuose ar bet kurioje antstolių kontoroje.

Svarbu tai, kad naujas indeksavimo koeficientas turi būti taikomas jau perskaičiuotoms (indeksuotoms) periodinėms išmokoms. Pavyzdžiui, indeksuojant išmokas, kurios buvo priteistos arba padidintos ne vėliau kaip 2008 m. sausį (likus 6 mėnesiams iki indeksavimo pradžios), 8,5 proc. didinama ne priteistoji išmokų suma, o jau vieną kartą perskaičiuota (8,1 proc. padidinta) suma. Tad jeigu 300 Lt išlaikymo suma buvo priteista iki 2008 metų, šiuo metu turėtų būti indeksuojama jau ne pradinė, bet iki 324 Lt padidinta suma ir galutinė mėnesio išmokos suma turėtų būti 352 Lt.

Taisyklė, pagal kurią indeksavimo koeficientą reikia taikyti perskaičiuotoms periodinėms išmokoms, kartais suprantama klaidingai: manoma, kad perskaičiuojamų išmokų suma turėtų padidėti kiekvieną mėnesį. Taip nėra. Indeksavimo koeficientas nustatomas visiems metams, todėl kiekvienų metų vasario mėnesį perskaičiuotas periodinių išmokų dydis nesikeičia iki ateinančių metų vasario.

Perskaičiuojant periodines išmokas, jų suma yra dauginama iš vartotojų kainų indekso ir dalijama iš 100, o gautas dydis apvalinamas pagal skaičių apvalinimo taisykles (49 ir mažiau centų atmetama, o 50 ir daugiau centų apvalinama iki lito).

Ką patarti tiems, kurių buvę sutuoktiniai nesilaiko Vyriausybės nustatytos tvarkos ir nesutinka savarankiškai indeksuoti priteistų išlaikymo sumų? Jei nepavyksta tarpusavyje susitarti geranoriškai, vienintelis būdas išsireikalauti visų priklausančių sumų - kreiptis pagalbos į antstolį. Vykdomąjį raštą dėl išlaikymo išieškojimo reikėtų pateikti antstoliui, veikiančiam toje teritorijoje, kurioje yra skolininko gyvenamoji ar turto buvimo vieta.

Pradėjus priverstinį išieškojimo procesą, kiekvieną mėnesį jau būtų išieškomos ne tik nustatyta tvarka indeksuotos periodinės išmokos, bet ir susikaupusi jų skola – tas išmokų skirtumas, kuris susidarė laiku nepradėjus indeksuoti alimentų.