Pasak Teisėjų tarybos (TT) pirmininkės Laimos Garnelienės, A. Marčiulionio įgaliojimai baigiasi lapkritį, tačiau prezidentas jau kreipėsi į tarybą ir paprašė pritarti teisėjo atleidimui iš pareigų. Šį klausimą TT turėtų svarstyti jau šį penktadienį.

Jeigu TT pritars A. Marčiulionio atleidimui, prezidentas jau kitą savaitę turėtų Seimui teikti teisėjo atleidimo klausimą (LAT teisėjus skiria ir atleidžia Seimas prezidento siūlymu). Pritarus jo atleidimui, iškils nauja problema – kadangi LAT nėra iki galo sukomplektuotas, V. Adamkus negalės siūlyti skirti LAT pirmininką.

Į atsilaisvinančią A. Marčiulionio vietą teisėjas dar nėra numatytas.

Tiesa, problemų dėl V. Greičiaus atleidimo neturėtų iškilti – šalies vadovas mano, kad turėtų būti taikoma rotacija, todėl vėl ketina siūlyti atleisti ilgametį LAT pirmininką.

Manoma, kad atleidus V. Greičių iš pareigų laikinai LAT turėtų vadovauti Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Janina Stripeikienė.