V. Adamkus paskyrė tris Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijos prie Teisėjų tarybos narius. Tai filosofai Aleksandras Dobryninas ir Leonidas Donskis bei žurnalistas Andrius Navickas.

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija - nauja teisėjų veiklos priežiūros institucija. Ji aiškinsis teisėjų, teismų pirmininkų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų profesinių žinių ir įgūdžių lygį, gebėjimus, teorines žinias ir įgūdžius taikyti praktikoje, nustatys stipriąsias ir silpnąsias teisėjų veiklos sritis ir juos skatinti tobulinti profesinius gebėjimus.

Nuolatinė teisėjų veiklos vertinimo komisija Teisėjų tarybos įgaliojimų laikui iš septynių narių: trys iš jų turi būti ne teisėjai. Keturis šios komisijos narius iš teisėjų renka Teisėjų taryba, tris skiria Prezidentas.

V. Adamkus taip pat sudarė Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją, padėsiančią šalies vadovui atrinkti tinkamiausius kandidatus teismų teisėjų, pirmininkų, pirmininkų pavaduotojų, skyrių pirmininkų pareigoms užimti.

Šioje komisijoje dirbs Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius, savaitraščio ,,Atgimimas” vyriausioji redaktorė Indrė Makaraitytė, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjas Dainius Raižys, Lietuvos apeliacinio teismo teisėja Violeta Ražinskaitė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Albinas Sirvydis. Komisijos pirmininku Prezidentas paskyrė M. Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesorių Juozą Žilį.

Trejiems metams sudaromos komisijos narius skiria Prezidentas. Trys šios komisijos nariai turi būti teisėjai ir keturi – visuomenės atstovai.