Anot teismo pranešimo, sprendimus, kuriuos prašoma panaikinti, VAVA priėmė 2003-2006 metais. Įtariama, kad grąžintuose žemės sklypuose yra valstybinės reikšmės miškai - tai pagrindžia iš Aplinkos ministerijos gauti duomenys. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras mano, kad VAVA sprendimai priimti pažeidžiant imperatyvias įstatymų nuostatas bei viešąjį interesą. Miestų teritorijoje esantys miškai laikomi valstybinės reikšmės miškais ir yra išimtinė valstybės nuosavybė.

Teismas nutartimis visus prašymus priėmė nagrinėti, bet atsisakė stabdyti sprendimų galiojimą iki bus išnagrinėta byla, nes įstatymas numato, kad tokios priemonės taikomos siekiant garantuoti teismo sprendimo įvykdymą, o ne tam, kad apsaugotų suinteresuotą asmenį nuo galimų neigiamų skundžiamo sprendimo padarinių. Pareiškimuose teismui nebuvo nurodyta jokių aplinkybių, patvirtinančių, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas būtinas teismo sprendimo įvykdymui garantuoti. Tokia nutartis dar gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.