Konstitucinis Teismas 2001 m. liepos 12 d. nutarimu pripažino, kad Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatos, kurių pagrindu sumažintas teisėjų atlyginimas, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems teisėjo ir teismų nepriklausomumo, teisinės valstybės ir valdžių padalijimo principams. Tačiau dėl vangaus ir neefektyvaus kitų valdžios institucijų funkcijų vykdymo šis demokratinėje teisinėje valstybėje netoleruotinas prieštaravimas Konstitucijai tebėra nepanaikintas jau septynerius metus.

„Netvarkingas ir chaotiškas teisėjų atlyginimo teisinis reguliavimas bei naujojo Teismų įstatymo, Teisėjų atlyginimo įstatymo ir Negautos teisėjų atlyginimo dalies grąžinimo įstatymo priėmimo vilkinimas kelia realų pavojų Lietuvos teisinei sistemai bei sudaro sąlygas teismų ir teisėjų nepriklausomumo principo, įtvirtinto Konstitucijoje, pažeidimams. Teisėjo ir teismo pareiga būti nepriklausomam ir nešališkam kyla iš Konstitucijos ir turi būti gerbiama visų valdžios institucijų bei pareigūnų“, - pažymima pranešime.

Pasak jo, šiandien teismų sistemoje stebima tendencija, kad vis didesnis teisėjų skaičius pasitraukia į privatų sektorių, nėra galimybių į teismus pritraukti aukščiausios kvalifikacijos teisininkų, teismų sistema tampa nepajėgi įgyvendinti jai keliamus tikslus ir įveikti vis didėjantį darbo krūvį.

Teisėjai pripažįsta, kad tuo pačiu mažėja ir visuomenės pasitikėjimas Lietuvos teismais, teisėjais ir vykdomu teisingumu. Tokia situacija įpareigoja Teisėjų tarybą bei Teisėjų asociaciją atkreipti visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į grėsmę teisėjų ir teismų nepriklausomumui bei siekti bendro šios problemos sprendimo.

„Teisėjų taryba bei Teisėjų asociacija pabrėžia svarbą laikytis tiek Lietuvos teisės aktuose, tiek Europos chartijoje dėl teisėjų statuso, Visuotinėje teisėjų chartijoje ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose įtvirtintų fundamentalių principų, garantuojančių finansinį teisėjų nepriklausomumą, ir yra giliai susirūpinusios tuo, kad Seimas ir Vyriausybė nepaiso Konstitucinio Teismo nutarimų, tuo menkina savo ir valstybės vardą, teisinę sistemą, mažina teismų autoritetą bei verčia teisėjus ginti savo teises teisminių procesų būdu“, - rašoma penktadienį išplatintame pranešime.

Išreikšdamos susirūpinimą dėl vis didėjančio teisinio nihilizmo, siekiant įgyvendinti visuotinai pripažintus teisminio nepriklausomumo principus, Teisėjų taryba ir Teisėjų asociacija mato vienintelį sprendimą – būtinybę skubiai ir neatidėliotinai priimti teisės aktus, užtikrinančius Lietuvos Respublikos įstatymuose bei tarptautiniuose dokumentuose įtvirtintas teisėjų socialines garantijas.