Antstolio Dariaus Blizniko veiklos pažeidimai nustatyti išnagrinėjus šių metų gegužės 12 dieną Teisingumo ministerijoje gautą prašymą įvertinti antstolio Dariaus Blizniko veiksmus, nes antstolis Nekilnojamojo turto registre neteisėtai peržiūrėjo duomenis apie pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Antstolių įstatyme nurodyta, kad antstolis yra valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Lietuvos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka antstolis įsiregistruoja duomenų tvarkytoju ir turi teisę iš duomenų valdytojų gauti asmens duomenis, reikalingus jam valstybės pavestoms funkcijoms vykdyti.

Antstolis neturi teisės reikalauti asmens duomenų, dokumentų ar kitos informacijos, jeigu jie nėra susiję su antstolio funkcijų atlikimu. Asmens duomenys turi būti renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir turi būti tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

Patikrinus pareiškime išdėstytas aplinkybes nustatyta, kad antstolis D.Bliznikas, pareiškėjo atžvilgiu nevykdydamas jokių su antstolio funkcijomis susijusių veiksmų, rinko duomenis apie pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą ir taip pažeidė Antstolių įstatymo bei Antstolių profesinės etikos kodekso nuostatas.