Svarstydamas šią kandidatūrą Lietuvos vadovas įvertino jo autoritetą teisininkų bendruomenėje.

Kandidatas į Konstitucinio Teismo pirmininkus yra žinomas mokslininkas, konstitucinės ir administracinės teisės specialistas, turi administracinio darbo patirties - dvejus metus dirbo Vyriausiojo administracinio teismo pirmininku.

K. Lapinskas yra Nepriklausomybės akto signataras, buvo Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui rengti pirmininkas.

Šiuo metu K. Lapinskas laikinai eina Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas.

Kol nėra paskirtas Konstitucinio Teismo pirmininkas, pagal Konstitucinio Teismo įstatymą laikinai teismui vadovauja didžiausią teisininko stažą turtintis Konstitucinio Teismo teisėjas.

Seimui patvirtinus prezidento teikimą, K. Lapinskas pakeistų šešerius metus Konstituciniam Teismui vadovavusį Egidijų Kūrį, kurio kadencija baigėsi kovo 20 dieną.

Tą pačią dieną baigėsi ir dviejų teisėjų - Stasio Stačioko ir Vytauto Sinkevičiaus kadencija.

Juos pakeis Seimo pritarimo sulaukę ir ketvirtadienį prisiekę Seime teisėjai Pranas Kuconis, Egidijus Šileikis ir Algirdas Taminskas.

Kandidatas į Konstitucinio Teismo pirmininkus K. Lapinskas gimė 1937 m. Šakių rajone. 1960 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą dirbo juridiniu konsultantu. 1966 m. baigė aspirantūrą Maskvos M. Lomonosovo universitete ir apgynė daktaro disertaciją.

Nuo 1966 iki 1990 metų dirbo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytoju, Valstybinės teisės katedros vedėju. 1990-1992 m. - Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės atkūrimo akto signataras.

K. Lapinskas buvo Konstitucijos projekto rengimo grupės narys, Laikinosios komisijos Konstitucijos projektui rengti pirmininkas. 1993-1999 m. - Konstitucinio Teismo teisėjas, 1999-2000 m. - Lietuvos apeliacinio teismo Administracinių bylų skyriaus pirmininkas, 2000-2002 m. - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas. Konstitucinio Teismo teisėju vėl paskirtas 2002 m. kovo mėnesį.

K. Lapinskas yra socialinių mokslų daktaras, docentas.