Pasibaigus Konstitucinio Teismo pirmininko kadencijai, artimiausiu metu Seimas, Prezidento teikimu, turėtų paskirti Konstitucinio Teismo Pirmininką.

Konstitucinės teisės profesoriaus, habil. dr. E. Šileikio ir dviejų patyrusių teisėjų, pastaruoju metu dirbusių Aukščiausiajame Teisme - P. Kuconio ir A. Taminsko kandidatūroms į Konstitucinio Teismo teisėjus Seimas pritarė antradienį.

Prezidento Valdo Adamkaus pasiūlytas E. Šileikis, Seimo Pirmininko Viktoro Muntiano pasiūlytas A. Taminskas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininko Vytauto Greičiaus pasiūlytas P. Kuconis Konstitucinio Teismo teisėjais tapo devyneriems metams.

Konstitucinį Teismą sudaro 9 teisėjai, skiriami devyneriems metams ir tik vienai kadencijai. Konstitucinis Teismas kas treji metai atnaujinamas vienu trečdaliu.

Po tris kandidatus į Konstitucinio Teismo teisėjus skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pateikia Prezidentas, Seimo Pirmininkas ir Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

Konstitucinis Teismas sprendžia, ar įstatymai ir kiti Seimo aktai neprieštarauja Konstitucijai, o Respublikos Prezidento ir Vyriausybės aktai - neprieštarauja Konstitucijai arba įstatymams.

Konstitucinio Teismo statusą ir jo įgaliojimų vykdymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymas.