Tarptautinis notarų ir kitų teisės sričių lyderių susitikimas Vilniuje vyks dvi dienas.

„Konferencijoje bus aptartos aktualios šių dienų temos, susijusios su Lietuvos notariato dabartimi bei perspektyvomis, pvz., notarų veiklos priežiūra ir kontrolė, piliečių teisių gynimas viešojo administravimo institucijose ir teisme, sandorių notarinės formos prasmė Lietuvos civilinėje teisėje, taip pat notaro, seniūno ir konsulinio pareigūno atliekami notariniai veiksmai, bus pranešimų ir apie svarbų notaro vaidmenį postmoderniojoje visuomenėje apskritai,“ – sakė Lietuvos notarų rūmų prezidentė Daiva Lukaševičiūtė.

Pranešimus konferencijoje skaitys Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas Vytautas Nekrošius, buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas Valentinas Mikelėnas, Lietuvos notarų rūmų prezidiumo narė Svajonė Šaltauskienė, buvusi Latvijos notarų rūmų prezidentė Inga Dreimane bei kiti.

Konferencijos „Notaras ir piliečiai“ moto: „Lotyniškasis notariatas – pažangiausia šiuolaikinės visuomenės bei civilinių teisinių santykių notariato sistema“. Analogiškas ES šalių notarų seminaras šiemet jau vyko Slovakijoje.