„Tai akibrokštas, apie tai būsiu priverstas informuoti Vyriausybę“, - NTA vadovų planais DELFI piktinosi Teisingumo ministerijai vadovaujantis Petras Baguška.

TT pirmininkė Laima Garnelienė taip pat neslėpė, kad ją nustebino Tarybai pavaldžios institucijos ketinimai, kurie iš anksto net nebuvo suderinti su visais Tarybos nariais. „Šio atvejo negaliu komentuoti, nes Taryba jo dar nesvarstė, apie tai išgirdo tik prieš kelias dienas“, - sakė L.Garnelienė.

NTA: nereikia riboti teisminės valdžios savarankiškumo

Pasiūlymą iš TM perimti teisminės valdžios institucijų bei teismų administravimą NTA pateikė Seimo komitetui, rengiančiam klausymus dėl Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Šiame projekte iki šiol buvo siūloma įtvirtinti, kad valstybės investicijų programoje numatytų investicijų teismams valdytoju toliau liktų TM. Be to, ji, kaip ir anksčiau, rengtų teismų investicinius projektus, juos teiktų TT aprobuoti bei įgyvendinti teismų investicijų projektams.

NTA vadovai mano, kad tai neatitinka TM „misijos bei pagrindinių tikslų, be to, kelia abejonių dėl jos atitikties Konstitucijai - Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismas konstatavo, kad teismų nepriklausomumo principas apima ir teismų finansavimo nepriklausomumą nuo vykdomosios valdžios“.

Kadangi pateiktu projektu netgi siekiama padidinti TM vaidmenį valdant bei administruojant teisminės valdžios institucijas bei teismus, NTA mano, kad tai riboja teisminės valdžios organizacinį savarankiškumą. „Šios nuostatos ypač nepriimtinos“, - teigė NTA direktorius Raimondas Bakšys.

Jis teigia, kad NTA vadovaujasi Europoje taikoma praktika, kai teismų asignavimus valdo teismų savivaldai pavaldi institucija. „Tačiau nereiškia, kad taip ir bus, nes šį projektą dar svarstys Teisės ir teisėtvarkos komitetas, o vėliau spręs Seimas“, - sakė R.Bakšys.

P.Baguška: negražu, kai vyksta užkulisiniai žaidimai

NTA vadovas sako, kad visus asignavimus administracija tvarkytų tik gavusi TT pritarimą ir esą „tai būtų pats skaidriausias lėšų paskirstymo būdas“.

“Kodėl ministerija visų teismų pastatų statyboms skirsto pinigus? – klausė R.Bakšys. - Gal tada ją reikėtų pavadinti Statybų ministerija? O dėl investicijų skirstymo – Investicijų ministerija? Esu įsitikinęs, kad į šią problemą turi būti pažvelgta valstybiniu lygiu“.

Teisingumo ministras P.Baguška apie NTA ketinimus sužinojo tik šią savaitę, kai iš Teismų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto klausymų posėdžio grįžo ministerijos įgalioti asmenys.

„Negražu, kai vyksta užkulisiniai žaidimai, šis atvejis man – didelis akibrokštas, - DELFI atviravo P.Baguška. – Manau, visų institucijų vadovai turėjo prisėsti prie bendro stalo ir aptarti, kodėl viską turėtume perleisti NTA. Tačiau dabar atrodo, kad šiomis pataisomis kažkas siekia tam tikrų interesų – su projektu nebuvo supažindinta net TT, kuriai NTA pavaldi“.

Taryba projektą dar tik svarstys

Ministras piktinosi, kad esą NTA išvis neturėjo įgaliojimų pateikti šį projektą, kol jo neapsvarstė TT. „Buvo pasielgta neetiškai, - sakė P.Baguška. – Manau, kad projekto autoriai savo ketinimus privalėjo suderinti su Vyriausybe, juk tokių dalykų mūsų valstybėje negali būti“.

P.Baguškos kaltinimus NTA direktorius atmetė: “Kas čia – derybų objektas? Ar mes dėl valstybės pinigų derėsimės kaip privatūs asmenys?“

Pasak TT pirmininkės L.Garnelienės, NTA pateiktą projektą galėtų svarstyti tik mėnesio pabaigoje įvyksiančiame Tarybos posėdyje. „Anksčiau su šiais dokumentais Tarybos nariai neturėjo galimybės susipažinti“, - pirmininkė teigė, kad artimiausiu metu NTA pateiktą projektą išsiųs Tarybos nariams.

Vyriausybės 2007 m. sausio 24 d. nutarimu Valstybės investicijų programoje TM ir jos valdymo sričiai priklausančioms institucijoms numatyta daugiau kaip 40 mln. litų kapitalo investicijoms 2007 m.

2007 m. Lietuvos teismams buvo skirta 151,5 mln. Lt išlaidoms, iš jų - 102 mln. Lt darbuotojų atlyginimams.