Susitikimo metu atkreiptas dėmesys į tai, jog bylų nagrinėjimas Europos Sąjungos administraciniuose teismuose labai užsitęsia dėl prejudicinio sprendimo procedūrų Europos Teisingumo Teisme. Forumo dalyvių nuomone, būtent dėl šios priežasties nėra tinkamai užtikrinamos administracinio proceso šalių teisės ir pareigos. Tai gali tapti negatyvių ekonominių ar socialinių pasekmių priežastimi, pakenkti teisinių santykių stabilumui ir aiškumui.

Aukščiausiųjų Europos Sąjungos valstybių administracinės justicijos vadovai susitikime taip pat pažymėjo, kad ES teisės veiksmingumas tiesiogiai susijęs tiek su ES, tiek su nacionalinių institucijų veiklos efektyvumu. Pabrėžta, kad vienas iš prioritetinių administracinių teismų veiklos efektyvumo kriterijų išlieka bylų nagrinėjimo operatyvumas.

Europos Sąjungos aukščiausių administracinių teismų vadovai susitinka kasmet ir aptaria įvairius, dažniausiai su Europos Sąjungos teisės aiškinimu ir taikymu susijusius klausimus.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausių administracinių jurisdikcijų asociaciją galite rasti : http://www.juradmin.eu , taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje http://www.lvat.lt.