Baigiasi kadencija

Kitų metų kovą baigsis devynerius metus trukusi KT teisėjų Egidijaus Kūrio, Vytauto Sinkevičiaus ir Stasio Stačioko kadencija. Vietoje jų turės būti paskirti trys nauji teisėjai.

Be to, iš esamų ir naujai paskirtų teisėjų reikės parinkti naują KT pirmininką vietoje dabar šias pareigas užimančio E.Kūrio.

Po vieną kandidatą turi parinkti ir Seimui pateikti Prezidentas, Seimo Pirmininkas bei Aukščiausiojo teismo pirmininkas. Naujieji teisėjai turi būti paskirti ne vėliau kaip kitų metų kovą, tačiau jau dabar pradedama dairytis kandidatų į šiuos postus, nes rudenį jie turėtų būti pristatyti visuomenei.

Įstatymas numato, kad Prezidento, Seimo vadovo ir Aukščiausiojo teismo pirmininko parinkti kandidatai į KT teisėjus turi būti Seimui pateikti ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki teisėjų, vietoje kurių skiriami nauji, kadencijos pabaigos.

Pretendentų eilė gana ilga

Tarp galimų kandidatų į KT teisėjus ir galbūt net jo pirmininkus minimas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros vedėjas docentas Gintaras Švedas, daugelį metų dirbęs teisingumo viceministru ir šios ministerijos sekretoriumi.

Be to, KT teisėju vėl gali tapti Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanas profesorius Juozas Žilys. Jis jau yra buvęs KT pirmininku 1993-1999 metais. J.Žilys buvo iš vadinamojo “pirmojo šaukimo” KT teisėjų, išbuvusių trumpesnę nei devynerių metų kadenciją, todėl juos pagal Konstituciją galima skirti dar vienai, jau visai kadencijai.

Kiti galimi pretendentai į KT teisėjus - žinomi konstitucinės teisės ekspertai. Tai Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Egidijus Šileikis bei Mykolo Romerio universiteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Gediminas Mesonis.

Į KT teisėjus gali pretenduoti ir teisininkas, vidaus reikalų ministras Raimondas Šukys, priklausantis Liberalų ir centro sąjungai. Jis yra ir Seimo narys, todėl, jeigu būtų skiriamas KT teisėju, tektų atsisakyti tautos išrinktojo mandato. Neoficialiomis žiniomis, šį kandidatą ypač gerai vertina Prezidentas V.Adamkus, kuris yra vienas pareigūnų, turinčių teisę parinkti naujus kandidatus į KT teisėjus.

Gali siekti Prezidento posto

Dabartinis KT pirmininkas E.Kūris kol kas nekomentuoja, ką veiks po to, kai nusivilks Konstitucijos sargo mantiją.

Kalbama, kad jis gali pasukti į politiką ir netgi tapti vienu kandidatų į Lietuvos prezidentus per 2009 metų gegužę vyksiančius naujojo valstybės vadovo rinkimus.

“Tokių klausimų dar nesvarstau. Pirmiausia turiu užbaigti darbus Konstituciniame Teisme”, - sakė E.Kūris, paklaustas apie savo perspektyvas pereiti į politiką.