Šis kelis mėnesius rengtas teisės aktas turėtų užtikrinti teismų veiklos viešumą ir sudaryti visuomenei ir žiniasklaidai sąlygas gauti informaciją apie teismų veiklą.

Šiomis taisyklėmis vadovausis visi Lietuvos teismai.

Prieš porą mėnesių Teismų savivaldos institucija TT apsisprendė, jog didžiausiuose teismuose turi dirbti atstovai spaudai, kurie privalės užtikrinti operatyvų aktualios informacijos perdavimą visuomenei ir žiniasklaidai.

Apygardų ir apygardų administraciniuose teismuose, taip pat Lietuvos apeliaciniame ir Lietuvos aukščiausiajame teismuose turėtų dirbti valstybės tarnautojo statusą turintys atstovai spaudai.

Iki šiol atstovu spaudai teismuose būdavo paskiriamas kitas pareigas teisme dirbantis asmuo, todėl informacijos pateikimas žiniasklaidai strigdavo dėl valdininko užimtumo, nesugebėjimo įsigilinti į darbo specifiką ar patirties trūkumo.

Taisyklės rengusi darbo grupė gavo ir atsižvelgė į pastabas, kurios buvo gautos iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovų.

Taisykles rengusios darbo grupės vadovas Ernestas Rimšelis DELFI sakė, kad prieš teikiant projektą TT su juo buvo pasiūlyta susipažinti ne tik valstybės įstaigoms, bet ir suinteresuotiems asmenims – pirmiausiai visai žiniasklaidai ir jų profesinei organizacijai Lietuvos žurnalistų sąjungai bei jos pirmininkui, kuris darbo grupei pasiūlė numatyti žurnalistų akreditaciją ir suteikti galimybę akredituotiems žurnalistams laisviau bei operatyviau gauti juos dominančią informaciją.

Nacionalinė teismų administraciją (NTA) TT įpareigojo sukurti saugią duomenų perdavimo sąsają, kurios pagalba prašymus pateikę žurnalistai arba atitinkamas sutartis sudariusios visuomenės informavimo priemonėms atstovai galės turėti prieigas prie tam tikros juos dominančios informacijos teismų informacinėje sistemoje.

Teismai taip pat apsisprendė dėl asmens duomenų viešinimo. Anksčiau buvo nuolat teigiama, jog bet koks asmens duomenų atskleidimas yra neteisėtas. Tačiau galiausiai teismai ir asmens duomenų apsaugą kontroliuojanti inspekcija sutarė dėl asmens duomenų apie proceso dalyvius paviešinimo – esant viešajam visuomenės interesui žinoti apie teismuose nagrinėjamas vadinamąsias rezonansines bylas, tokius duomenis galima skelbti.

Tačiau internete pranešimai spaudai su asmenų vardais ir pavardėmis galės būti skelbiami ne ilgiau kaip 5 dienas.

Taisyklėms pritarusi TT nariai tikisi, jog šios taisyklės padidins teismų atvirumą ir paskatins užmegzti ir palaikyti konstruktyvius santykius su žiniasklaida, o taip pat tenkinti visuomenės viešąjį interesą žinoti apie teisingumo vykdymo sistemos veiklą.

Praėjusią savaitę prezidentas V.Adamkus akcentavo, kaip svarbu kuo greičiau priimti naująjį Teismų įstatymą ir garantuoti nepriklausomą ir efektyvų teismo institucijos darbą bei atskaitingumą visuomenei.