Abi įstaigos siekia bendradarbiauti teisinės ir socialinės partnerystės veiklos srityse – jos ketina rengti ir vykdyti bendrus projektus ir programas tobulinant bausmių vykdymo sistemą, organizuoti bendrus mokslinius tyrimus ir jų pristatymą, keistis teorine, praktine bei kita abipusiai naudinga informacija, rašoma Kalėjimų departamento pranešime.

Kalėjimų departamentas įsipareigoja Teisės fakulteto dėstytojams, studentams ir doktorantams sudaryti sąlygas vykdyti mokslinius tyrimus, atlikti praktiką bei stažuotę, teikti studijoms reikalingą medžiagą apie savo veiklą.

Savo ruožtu, Vilniaus universiteto Teisės fakultetas Kalėjimų departamento pareigūnus kvies dalyvauti savo renginiuose, mokslinėse konferencijose, seminaruose, teiks pareigūnams teorinę ir metodinę pagalbą keliant jų kvalifikaciją.

Bendradarbiavimo sutartis sudaryta neapibrėžtam terminui.

Artimiausiu metu panašias sutartis Kalėjimų departamentas pasirašys su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu bei Mykolo Riomerio universiteto Socialinės politikos fakultetu.