Tai paaiškėja nustačius, kad nutrūkus draustumui per vadinamąjį papildomą mėnesį gyventojai gydėsi nemokamai, o PSD įmokos laiku nesumokėjo, rašoma pranešime spaudai.

„Papildomas mėnuo – tai laikotarpis, kai nutrūkus draustumui asmuo dar vieną mėnesį turi teisę naudotis nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Įsidėmėtina, kad teisė nemokamai gydytis yra neatsiejama nuo pareigos PSD įmokas mokėti kiekvieną mėnesį. Taigi, šią įmoką būtina sumokėti iki papildomo mėnesio pabaigos“, – pabrėžia Šiaulių TLK Administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Miškinis.

Jeigu per papildomą mėnesį žmogus gauna kompensuojamųjų medicinos paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, bet laiku nesumoka PSD įmokos, jam skaičiuojamos šių įmokų ir suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų skolos. Nustačiusi gydymo išlaidų skolą PSDF biudžetui, teritorinė ligonių kasa gyventojui siunčia raginimą šias išlaidas padengti. Raginimo gavėjui nesusisiekus su teritorine ligonių kasa, pateikiamas ieškinys teismui.

Pasak D. Miškinio, dažniausiai skolos PSDF biudžetui atsiranda ne dėl to, kad gyventojai piktybiškai vengtų mokėti PSD įmokas. Tai nutinka dėl nežinojimo, neapdairumo, kai pasikeičia žmogaus veiklos pobūdis ar sąlygos. Pavyzdžiui, kai asmuo darbą pagal darbo sutartį pakeičia individualia veikla pagal pažymą arba kai pradeda dirbti tik pagal autorines sutartis.

PSD įmoka turi būti mokama kiekvieną mėnesį – praleidus bent vieną, draustumas nutrūksta. „Gyventojai, pamiršę sumokėti PSD įmoką, sumoka kitą mėnesį, manydami, kad iškart vėl tampa draustais. Tačiau tokia pavėluota įmoka padengia ankstesnio mėnesio skolą, todėl reikia sumokėti ir įmoką už einamąjį mėnesį. To nepadarius, už per papildomą mėnesį gautas kompensuojamąsias sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus, medicinos pagalbos priemones skaičiuojama žala PSDF biudžetui“, – įspėja Šiaulių TLK atstovas.

Pasitaiko, kad pervedant PSD įmoką nurodomi neteisingi asmens duomenys, įmokos dydis ar įmokos kodas. Tokiais atvejais, nors PSD įmokos yra sumokėtos, jos gali būti neapskaitytos, draustumas nutrūksta, o papildomą mėnesį pasinaudojus kompensuojamosiomis sveikatos priežiūros paslaugomis, asmeniui skaičiuojama šių paslaugų išlaidų skola.

Štai vienam Telšių rajono gyventojui buvo atlikta operacija, už kurią iš PSDF biudžeto buvo sumokėta daugiau nei 1 300 eurų. Šis gyventojas sveikatos priežiūros paslaugas gavo kitą mėnesį, pasibaigus draustumo laikotarpiui. Nors gyventojas po pusmečio, deklaruodamas pajamas, visas PSD įmokų skolas sumokėjo, tačiau draustumas įsigaliojo tik nuo einamosios PSD įmokos ir visų skolų sumokėjimo datos. Kadangi šis asmuo geranoriškai žalos neatlygino, teko teikti ieškinį teismui, gyventojas turėjo ne tik atlyginti žalą PSDF biudžetui, bet ir bylinėjimosi išlaidas.

Gyventojams patariama iš karto atsiliepti į teritorinės ligonių kasos raginimą atlyginti žalą PSDF biudžetui. Susisiekti su ligonių kasa rekomenduojama net tada, kai gyventojas mano esąs tikras, kad PSD įmokas mokėjo laiku ir tinkamai, todėl yra apdraustas, ir sveikatos priežiūros paslaugos jam turi būti suteikiamos nemokamai.

„Iškart kreiptis į teritorinę ligonių kasą – geriausias būdas išsiaiškinti, ar skola PSDF biudžetui atsirado pradelsus mokėjimą, ar asmuo buvo draustas, bet per klaidą jo įmokos nebuvo apskaitytos ir panašiai. Jeigu žmogus yra skolingas – gali būti sutariama dėl skolos padengimo dalimis, kai sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių išlaidų suma lygi ar viršija 150 eurų. Jeigu neapskaitytas įmokas žmogus mokėjo tinkamai – gali būti atkuriamas draustumas. Susisiekus su teritorine ligonių kasa, dažniausiai išvengiama ieškinių pateikimo teismui bei žalos išieškojimo per antstolius“, – pataria D. Miškinis.

Šiaulių TLK specialistai kviečia gyventojus nuolat stebėti savo draustumo PSD statusą, ypač tais atvejais, kai pasikeičia darbinės veiklos forma, dirbama pagal autorines sutartis ar vykdoma individuali veikla. Prieš kreipiantis į gydymo įstaigą, visada pravartu įsitikinti savo draustumu. Šiaulių TLK interneto svetainėje galima pasikrinti, ar draustumas galioja jo tikrinimo dieną: „Pasitikrinkite, savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu?“

„Atkreipiame dėmesį, kad tikrinantis draustumą per papildomą mėnesį, šioje interneto svetainės skiltyje rodo, kad žmogus yra draustas, bet iki mėnesio pabaigos jis vis tiek privalo sumokėti PSD įmoką. Jeigu įmoka nesumokama laiku, bet pasinaudojama sveikatos priežiūros paslaugomis, tenka atlyginti skolą PSDF biudžetui“,– įspėja D. Miškinis.

Norint sužinoti ilgesnio laikotarpio draustumo statusą, ar nėra skolos už ankstesnį laikotarpį, reikėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą pagal savo gyvenamąją vietą.
Šiaulių TLK informacija