Dviejų metų plane numatyta naujovių sveikatos priežiūros, ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos srityse, teikiant socialinę pagalbą ir reikiamas ugdymo paslaugas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir vėlesniuose ugdymo etapuose, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija.

Numatoma paruošti daugiau specialistų, kurie galėtų dirbti su tokių raidos sutrikimų turinčiais vaikais, padėti jų tėvams, taip pat ir šviesti visuomenę autizmo ir kitų negalių klausimais.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministro Lino Kukuraičio, prie šio susitarimo prisidėjo ir patys tėvai. Anot ministro, numatyta ne tik apmokyti socialinius darbuotojus, tačiau ir vystyti dienos centrus.

Jis teigia, kad iš Europos Sąjungos lėšų jau gauta 12 mln. eurų infrastruktūros vystymui, kad visuose regionuose būtų įsteigti centrai, į kuriuos šeimos galėtų kreiptis nuo pat pirmų dienų.

„Mano galva, tai yra didžiulis pasiekimas tiek šiai negalios grupei, tiek bendrai neįgaliųjų bendruomenei, kadangi jau atėjo laikas, kada galime individualizuoti skirtingas negalias, sprendimus. Vis dar negalios yra bijoma, autistų vaikų irgi dar bijoma, čia turime vystyti pažinimą, kad visuomenėje to artumo, bendravimo – tam būtų kuo palankesnės sąlygos“, – sakė L. Kukuraitis.

„Esame numatę iš socialinės pusės plėtoti vaikų dienos centrų vystymą. Tai yra laikinas atokvėpis šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. Tai yra paslaugos, kurios galėtų teikti įstaigos tiek pavaldžios ministerijai, tiek savivaldai. Ši paslauga iš lėto vystosi“, – pridūrė ministras.

Švietimo ministras Algirdas Monkevčius savo ruožtu vylėsi, kad „kad bus pritarta ir Švietimo įstatymo pataisai, numatančiai, kad kiekviena mokykla sudarytų sąlygas įvairių ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymui ir reikalingos pagalbos teikimui“.

Sveikatos apsaugos specialistai teigia, jog pastebėjus, kad vaiko raida neatitinka jo amžiaus arba yra rizikos veiksnių vystytis vaiko raidos sutrikimui, svarbu laiku kreiptis pagalbos.

Tokia pagalba yra vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija. Tai – specialistų komandos teikiamos ambulatorinės ir stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaiko raidos sutrikimo nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą vaikui ir jo artimiesiems.

SAM duomenimis, pernai vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, iš viso buvo 1896, 2017 metais – 1719 vaikai, 2016 metais – 1434 vaikai. Naujai susirgusių vaikų pernai buvo 710, 2017 metais – 409 vaikai, 2016 metais – 323 vaikai.