Galiojanti pacientų ilgalaikio stebėjimo tvarka leidžia vieną kartą gavus siuntimą ir užsiregistravus pas specialistą, toliau pas jį lankytis be papildomo šeimos gydytojo siuntimo, rašoma pranešime spaudai.

Ilgalaikis paciento stebėjimas, vadinamoji dispanserizacija, yra reguliarus paciento, sergančio lėtine liga, sveikatos būklės stebėjimas, kurį nustatytu periodiškumu vykdo gydytojas specialistas, pagal poreikį skiriantis pacientui tyrimus, gydymą ir teikiantis išvadą bei rekomendacijas šeimos gydytojui dėl tolesnės paciento sveikatos priežiūros. Ilgalaikis paciento sveikatos būklės stebėjimas skiriamas po aktyvaus gydymo.

Ilgalaikis specialistų stebėjimas taikomas pacientams, sergantiems onkologinėmis, nervų, kraujotakos ligomis, endokrininės, kvėpavimo sistemų sutrikimais, alerginiais susirgimais, tuberkulioze. Ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo apraše pagal ligas numatyta stebėjimo trukmė, lankymosi pas specialistus periodiškumas.

Ligų sąrašas, kuriomis sergantiems pacientams gali būti taikoma ilgalaikio stebėjimo tvarka, yra nurodytas sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

„Ar lėtine liga sergančiam pacientui reikalingas ilgalaikis stebėjimas, sprendžia šeimos gydytojas ar kitas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas arba gydytojas specialistas.

Pirmą kartą pas gydytoją specialistą einantis pacientas privalo gauti siuntimą iš šeimos gydytojo. Jeigu gydytojas specialistas įtraukia pacientą į ilgalaikio stebėjimo pacientų sąrašus, kitiems vizitams siuntimo nebereikia“,– sako Šiaulių teritorinės ligonių kasos Kontrolės skyriaus vedėja Dalia Ozolienė.

Pacientas dėl tos pačios lėtinės ligos ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo apraše nustatytu periodiškumu turi lankytis pas tą patį gydytoją specialistą, kurį pasirinko kreipdamasis pirmą kartą. Jei pacientas nori pradėti lankytis pas kitą gydytoją specialistą, jis turi apie tai pranešti savo šeimos gydytojui ir nurodyti tokio sprendimo priežastis – paciento gyvenamosios vietos pakeitimas, gydytojo specialisto, pas kurį lankėsi, išvykimas dirbti kitur ar kita.

Svarbu žinoti, kad pacientas turi laikytis gydytojo specialisto nurodymų. Gydytojas specialistas informuoja pacientą apie kito vizito datą. Jei pacientas be pateisinamos priežasties pakartotinai neatvyksta pas gydytoją specialistą ir nesilaiko gydytojo specialisto paskirto gydymo režimo, jis gali būti išbrauktas iš pacientų ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo sąrašo. Gydytojas specialistas apie tai informuoja pacientą siuntusį šeimos gydytoją.