Skubios medicinos studijas šiemet baigė Paulius Uksas ir Andrius Mykolas Ignotas.

Skubioji medicina yra vieną sunkiausių specialybių, kuri reikalauja daug žinių, greitos orientacijos ir psichologinio pasirengimo. Studijų metu VU Medicinos fakulteto gydytojai rezidentai savo įgūdžius tobulino keliose mokymo bazėse – Vilniaus universiteto Santaros klinikose, VUL SK filiale Vaikų ligoninėje, Respublikinės Vilniaus universitetinėje ligoninėje, kur atliko ortopedijos – traumatologijos, toksikologijos, urologijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, akių ligų, LOR ciklus ir dalį bendrosios chirurgijos ciklo. Bendradarbiaujant su LR krašto apsaugos ir LR sveikatos apsaugos ministerijomis šių specialistų praktiniams įgūdžiams tobulinti buvo įrengtos dvi simuliatorių klasės, skirtos skubios medicinos pagalbos teikimo, gaivinimo, katastrofų medicinos, masinių nelaimių ir ekstremalių situacijų valdymo mokymams.

Ruošiantis naujos specialybės gydytojų pirmajai laidai buvo patvirtinta gydytojo normą „MN 159:2016 „Skubiosios medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ (2016 m. rugpjūčio 26 d, Nr. V-1031). Norma parengta vadovaujantis Europos Skubios medicinos asociacijos rekomendacijomis. 2015 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose, o 2018 m. – Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje buvo įsteigti Skubios medicinos centrai. Nuo šių metų kovo mėnesio Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto sudėtyje įsteigta Skubios medicinos klinika, kuriai vadovauja prof. P. Šerpytis, klinikoje jau rengiami ir šios srities doktorantai.

Skubios medicinos specializacija atsirado Jungtinėse Amerikos valstijoje 1973 metais, vėliau šios srities gydytojai buvo pradėti rengti Anglijoje, Prancūzijoje ir kitose Vakarų Europos valstybėse, 2003 m. išleista pirmoji Lenkijos skubiosios medicinos gydytojų laida. Šiuo metu, skubioji medicina diegiama jau 18 - oje Europos valstybių. Baltijos šalys – Latvija, Estija ir Lietuva – šioje srityje dar naujokės. Siekiant pasivyti pažengusias valstybes ir perimti geriausią patirtį 2017 – 2018 metais keturi Vilniaus universiteto skubios medicinos gydytojai rezidentai stažavosi JAV Sinsinačio „Good Samarian Hospital“ ligoninėje, šešias savaites trukusią jaunųjų specialistų stažuotę rėmė Juozo Kazicko šeimos fondas.