EK atstovybė Lietuvoje skelbia, kad ES skaitmeninis pažymėjimas pandemijos metu padeda saugiai keliauti po visą Europos Sąjungą. Iki šiol ES jau išduota 807 mln. pažymėjimų, prie sistemos prisijungė 60 šalių ir teritorijų iš penkių žemynų!

9 mėnesių laikotarpis nustatytas atsižvelgiant į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, pagal kurias ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo pirmojo skiepijimo ciklo pabaigos rekomenduojama naudoti stiprinamąsias dozes. Pažymėjimas galios dar tris mėnesius po tų šešių mėnesių, siekiant užtikrinti, kad nacionalinės skiepijimo kampanijos galėtų prisitaikyti, o piliečiai galėtų gauti stiprinamąsias dozes.

Europos Komisija jau anksčiau priėmė taisykles, susijusias su ES skaitmeniniu COVID pažymėjimu, kuriomis ES vidaus kelionių tikslais nustatomas privalomas 9 mėnesių (lygiai 270 dienų) skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpis.

Aiškus ir vienodas skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpis užtikrins, kad kelionėms taikomos priemonės bus toliau koordinuojamos, kaip paragino Europos Vadovų Taryba po paskutinio 2021 m. gruodžio 16 d. įvykusio susitikimo. Naujomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad apribojimai būtų grindžiami geriausiais turimais moksliniais įrodymais ir objektyviais kriterijais. Nuolatinis koordinavimas yra labai svarbus bendrosios rinkos veikimui ir suteiks aiškumo ES piliečiams, kurie naudojasi laisvo judėjimo teise.

Naujomis kelionių ES viduje taisyklėmis suderinamos skirtingos taisyklės visose valstybėse narėse. Šiuo galiojimo laikotarpiu atsižvelgiama į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro rekomendacijas, pagal kurias ne vėliau kaip po šešių mėnesių nuo pirmojo skiepijimo ciklo pabaigos rekomenduojama naudoti stiprinamąsias dozes. Pažymėjimas galios dar tris mėnesius po tų šešių mėnesių, siekiant užtikrinti, kad nacionalinės skiepijimo kampanijos galėtų prisitaikyti, o piliečiai galėtų gauti stiprinamąsias dozes.

Naujos taisyklės dėl skiepijimo pažymėjimų pripažinimo laikotarpio taikomos kelionių tikslais. Nustatant skirtingas pažymėjimų naudojimo nacionaliniu lygmeniu taisykles, ES valstybės narės raginamos jas suderinti su šiomis naujomis taisyklėmis, kad keliautojams būtų suteikta tikrumo ir sumažinta sutrikimų.

Be to, šiandien Europos Komisija taip pat priėmė skiepijimo pažymėjimų kodavimo taisykles. Tai būtina siekiant užtikrinti, kad skiepijimo pažymėjimus, įrodančius pirminio skiepijimo kurso užbaigimą, visais atvejais būtų galima atskirti nuo skiepijimo pažymėjimų, išduotų gavus stiprinamąją dozę.

Stiprinamosios dozės bus registruojamos taip:

  • 3/3 – stiprinamoji dozė po pirminės 2 dozių vakcinacijos.
  • 2/1 – stiprinamoji dozė po vienos dozės vakcinacijos arba viena 2 dozių vakcinos dozė, skiriama persirgusiam asmeniui.