Beveik prieš metus portalas „Delfi“ rašė, kaip po pirmosios COVID-19 bangos į darbą sugrįžę Kupiškio ligoninės medikai sulaukė nemalonios staigmenos. Rugsėjį, artėjant atlyginimų mokėjimo dienai, jie nustebo ant stalo radę padėtą Administracijos vardu pasirašytą lapelį be jokių parašų, be datų, kad atlyginimai vėluos. Plačiau apie tai galite paskaityti čia.

„Dabartinė problema mažai kuo skiriasi nuo praėjusios, prisidėjo tik COVID paslauga“, – teigė dar kartą į žurnalistus kreipęsi darbuotojai, kurie, nuogąstaudami dėl savo pačių saugumo, panoro tekste likti anonimais.

Tiesa, dabartinis ligoninės vadovas kalinimus atmeta ir įtaria, kad toks skundas yra darbuotojų kerštas.

Apie priedus – tik pažadai

Kaip rašoma redakcijai atsiųstame laiške, ligoninėje vyko darbuotojų rotacija, mažino darbo vietas.

„Sumažėjus darbuotojų skaičiui darbo krūvis padidėjo, buvo iškelta daugiau reikalavimų.

Dabartinis pagrindinis reikalavimas – eiti dirbti į COVID skyrių be jokio sutikimo, tiesiog liepimu. Nesvarbu, kad ir taip dirbame su karščiuojančiais, nepatikrintais pacientais“, – pasakojo darbuotojai.

Žadėto priedo už darbą su COVID-19 pacientais jie esą negauna jau du mėnesius.

Foto: Vidmantas Balkūnas

„Antrą mėnesį darbuotojai gauna raštišką įsakymą, kad už COVID gaus užmokestį. Nuo liepos mėnesio tai tik pažadas, prisidengiant mūsų parašu. Pažadai lieka pažadais. Dangstomasi, kad ligoninei pinigų nebuvo išmokėjusios Ligonių kasos ir vis dar laukiama, kada gaus pinigus.

Ateina rugsėjis, vėl dėsime parašus, klausysime pažadų ir naiviai tikėsime, kad galbūt jau dabar gausime“, – rašoma laiške.

Darbuotojai teigė, kad ligoninėje prastai vykdomi ir pandemijos metu iškelti saugos reikalavimai. Be to, įstaigos darbuotojai esą kenčia vadovybės žeminimą.

„Jaučiame stiprų mobingą darbo vietoje, gaudami kaltinimus, kad esame nuostolingi darbuotojai, neuždirbame pinigų.

Ligoninėje nėra budinčių gydytojų, ligoniai perkeliami į kitas įstaigas, bet to niekas nepažymi. Darbo valandų kiekis sumažėjo, bet krūvis padidėjo, sumažėjo ir atlyginimas. Bet mes dirbame. Neturėdami darbo, būsime nukreipti dirbti ne pagal darbo sutartį ir ne pagal savo pareigybę ne savu noru. Norime pagalbos, nebegalime daugiau tylėti“, – prašė laiške Kupiškio ligoninėje dirbantys žmonės.

Laišką pavadino melagingu

Su laiško turiniu supažindintas VšĮ Kupiškio ligoninės direktorius Julius Panka nustebo, sužinojęs apie tokius darbuotojų kaltinimus.

Julius Panka

„Labai nemalonu ir liūdna, kad šį nuo pradžių iki pat galo melagingą ir įstaigą juodinantį laišką galbūt surašė dėl kažko įsižeidęs ir kerštauti panūdęs įstaigos darbuotojas. Šiai įstaigai vadovauju nuo 2021 m. kovo 4 d. ir nuo pat darbo šiose pareigose pradžios deklaravau tris pagrindinius savo, kaip įstaigos vadovo, darbo principus.

Pirmasis – direktoriaus durys visuomet atviros. Tai reiškia, kad darbuotojai savo pasiūlymus, nusiskundimus ir idėjas gali teikti direktoriui be jokių kliūčių. Galima užeiti pas mane į kabinetą, galima man skambinti, rašyti SMS ar elektroninius laiškus, jei patogu – bendrauti per socialinius tinklus, tokius kaip „Facebook“. Kas 1,5–2 mėn. organizuoju susitikimus su atskirų skyrių kolektyvais, per kuriuos pateikiu naujienas apie planuojamus ligoninėje pasikeitimus, bendrą situaciją, atsakau į klausimus ir išklausau pasiūlymų.

Antrasis principas – bet kokie ligoninės optimizacijos ir darbo tvarkos pokyčių procesai vyksta palaipsniui ir skaidriai, iš anksto informuojant kolektyvą, įsiklausant į jo nuomonę, ieškant konsensuso ir kompromisų.

Trečias principas – ligoninės kolektyvas didžiausias įstaigos turtas, todėl jis turi gauti atlyginimą laiku. Todėl vienas pirmųjų mano darbų buvo užtikrinti, kad nustotų vėluoti jau netrumpą laikotarpį vėlavę darbuotojams atlyginimai. Tai, nors ir nelengvai, bet pasiekti pavyko. Nuo balandžio mėnesio atlyginimai ligoninės personalui nevėlavo. Ir, nors rugpjūtį situacija nebuvo lengva, o kolektyvas iš anksto buvo informuotas apie galimą dalies atlyginimo vėlavimą, šią problemą pavyko išspręsti ir alga darbuotojus pasiekė laiku“, – teigė J. Panka.

Ligoninė nėra skolinga darbuotojams nė vieno euro

Paprašytas pakomentuoti, ar darbuotojai išties negauna priedų už darbą su COVID-19 pacientais, Kupiškio ligoninės vadovas sakė: „Nors COVID sergančių pacientų skyrius mūsų ligoninėje buvo panaikintas šių metų kovo 27 dieną, bet iki pat karantino pabaigos, 2021 m. birželio mėnesio 30 d., darbuotojai gaudavo priedus už darbą su COVID pacientais, kurie kreipiasi į mūsų ligoninę nežinodami, kad serga šiuo virusu.

Nuo 2021 m. liepos 1 d., įsigaliojus kitokiai apmokėjimo tvarkai, patvirtintai sveikatos apsaugos ministro įsakymu, nuspręsta Priėmimo, reanimacijos ir intensyvios pagalbos skyriaus darbuotojams už rizikingas darbo sąlygas, kontaktuojant su galbūt užsikrėtusiais COVID virusi pacientais mokėti 60 proc. priedą.

Tačiau ligoninei neturint laisvų apyvartinių lėšų, nuspręsta priedą išmokėti darbuotojams tik tada, kai lėšas atgausime iš Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM). Su šiuo sprendimu skyriaus darbuotojai buvo supažindinti iš anksto susirinkime. Prieštaraujančių nebuvo. Taip pat kiekvienas darbuotojas pasirašė priedą prie darbo sutarties, kad sutinka su šia sąlyga.

Šiandien SAM dar nėra pervedusi pinigų už liepos mėnesio darbuotojų, kurie dirbo su COVID pacientais, priedus. Ligoninė šiandien nėra skolinga darbuotojams nė vieno euro“.

Personalo sumažėjo, kai kurių medikų trūksta

J. Panka neneigė, kad ligoninėje išties, kaip teigiama laiške, sumažėjo personalo.

„Taip, per paskutinį pusmetį buvo optimizuojami procesai ir atleista dalis viduriniojo ir jaunesniojo medicinos personalo, ūkio specialistų. Taip pat uždarius Vaikų skyrių buvo atleisti 5 gydytojai pediatrai“, – sakė pašnekovas.

Kupiškio ligoninė, Kupiškio poliklinika
Foto: DELFI / Valdas Kopūstas

Direktorius pridūrė: „Kupiškio ligoninėje, kaip ir absoliučioje daugumoje Lietuvos ligoninių, nuolatos trūksta gydytojų. Šiuo metu ligoninė intensyviai ieško vidaus ligų gydytojo darbui Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, medicinos gydytojo darbui Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, vidaus ligų gydytojo skubiai pagalbai Priėmimo-skubiosios pagalbos, reanimacijos-intensyviosios terapijos, dienos chirurgijos skyriuje, medicinos gydytojo darbui Priėmimo-skubiosios pagalbos, reanimacijos-intensyviosios terapijos, dienos chirurgijos skyriuje, gydytojo endoskopuotojo, gydytojo neurologo, vidaus ligų gydytojo, intensyvios terapijos gydytojo, gydytojas geriatro, gydytojo anesteziologo reanimatologo ir gydytojo kardiologo“, – vardijo pašnekovas.

Anot jo, nepaisant medikų trūkumo, ligoninė teikia visas su Panevėžio teritorine ligonių kasa suderintas paslaugas be sutrikimų.

Dirbti su COVID pacientais – pareiga

Darbuotojai rašė patiriantys mobingą. Tačiau J. Panka portalui „Delfi“ teigė, kad ligoninė kaip tik vykdo aktyvią antimobingo politiką ir nei jo, nei skyrių vadovų esą nėra pasiekusi informacija apie darbuotojų galbūt patiriamą mobingą.

Direktorius atmetė kaltinimus ir tuo, kad ligoninėje nesilaikoma per pandemiją keliamų saugos reikalavimų. Esą ligoninę nuolatos tikrina kontroliuojančio institucijos, kurios pažeidimų nerado.

Į kaltinimus, kad darbuotojai priversti dirbti su karščiuojančiais pacientais, J. Panka atsakė: „Jei darbuotojas dirba Priėmimo skyriuje, jis susiduria ir su galbūt užsikrėtusiais COVID pacientais – tai jo pareiga. Norinčių išeiti iš darbo ar keisti darbo vietą arba pobūdį darbuotojų kol kas neatsirado. Priėmimo skyriaus darbuotojai privalo atlikti greitąjį COVID testą karščiuojančiam pacientui ir iš neištirto paversti jį ištirtu“.

Kupiškio ligoninėje COVID skyriaus nėra

VšĮ Kupiškio ligoninės slaugos administratorė Rasa Šaltenienė papildė, kad Kupiškio ligoninėje šiuo metu nėra COVID-19 pacientams stacionarizuoti skirto skyriaus, į kurį negali būti be sutikimo verčiami eiti dirbti darbuotojai.

„Pastaruoju metu, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“, bei VšĮ Kupiškio ligoninės direktoriaus įsakymu „Dėl pacientų srautų valdymo, teikiant skubias ambulatorines bei stacionaro paslaugas vaikams ir suaugusiems VšĮ Kupiškio ligoninėje karantino ir ekstremalių situacijų metu tvirtinimo“, besikreipiančių pacientų patikrą vykdo ir laikantis pacientų srautų valdymo reikalavimų juos aptarnauja Priėmimo-skubios pagalbos, reanimacijos-intensyvios terapijos skyriaus darbuotojai.

Kaip nurodyta direktoriaus įsakymu patvirtintame algoritme, karščiuojantiems pacientams, kuriuos reikia skubiai ištirti, priėmimas organizuojamas ankstesnėse Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus patalpose, o, atskiriant pacientų srautus tiems pacientams, kurie serga kitomis ligomis (nekarščiuojantys pacientai), priėmimas ir apžiūra bei stebėjimas vykdomas Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus patalpose.

Tiek karščiuojančius, tiek nekarščiuojančius pacientus priima ir aptarnauja Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus personalas. Karščiuojančių pacientų priėmimo skyriuje yra sukomplektuota reikiamas medicininis inventorius, medicinos pagalbos priemonės, darbuotojai yra pilnai aprūpinti asmeninėmis apsaugos priemonėmis“, – teigė R. Šaltenienė.

Slaugos administratorės nuomone, darbuotojų kaltinimai, kad jie turi dirbti su neištirtais dėl COVID-19 pacientais, yra „nemotyvuoti“, kadangi jie dirba vadovaudamiesi ministro įsakymais ir turi galimybes kiekvieną besikreipiantį į Priėmimo skubios pagalbos skyrių pacientą ištirti greituoju antigenų testu, o karščiuojantiems paimti PGR testą.

„Ligoninė susitvarko su pandemijos valdymu, turi sukaupusi pakankamą kiekį asmens apsaugos, dezinfekcinių priemonių, vykdo darbuotojų skiepijimą.

Kaip VšĮ Kupiškio ligoninė laikosi pandemijos suvaldymo reikalavimų, reguliariai tikrina Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Panevėžio departamento Kupiškio skyriaus specialistai. Pažeidimų nenustatyta.

Didžiausias galvos skausmas šiuo metu yra nepasiskiepiję ir nedrausmingai besitestuojantys darbuotojai, dirbantys Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje. Gaila, kad jie nesupranta, jog savo tokiu neatsakingu požiūriu kelia pavojų ne tik pacientams, bet ir patys kasdien dirbdami balansuoja ties galimybe užsikrėsti COVID- 19 infekcija.

Patikslinsiu: ne su COVID-19 pacientais, o su karščiuojančiais pacientais, kurie galimai serga koronavirusu“, – aiškino R. Šaltenienė.

Darbo tarybos išvada: skundas nepagrįstas

Darbuotojų skundas, pateiktas portalo „Delfi“ redakcijai buvo išnagrinėtas ir Kupiškio ligoninės Darbo Tarybos posėdyje, suorganizuotame direktoriaus iniciatyva.

Portalui persiųstose Darbo tarybos protokolo išvadose, kurias pasirašė Darbo tarybos pirmininkė Vaida Baltrūnienė, rašoma: „VšĮ Kupiškio ligoninėje darbo užmokestis yra mokamas laiku, nevėluoja. Ligoninėje buvo atleista keletas darbuotojų, tačiau šiai dienai rotacija nėra vykdoma. Teigiama, kad darbuotojai yra priversti eiti dirbti į Covid skyrių be jų sutikimo, tačiau atskiro Covid skyriaus ligoninėje nėra, tai yra tas pats priėmimo skyrius, tik norint perskirstyti srautus, ir karščiuojančius pacientus atskirti nuo ne karščiuojančių pacientų, pačių ligonių ir darbuotojų sveikatos labui yra atskiras karščiuojančių pacientų priėmimas, bet ne atskiras skyrius. Darbuotojai buvo raštiškai supažindinti su darbo sutarties dėl Covid apmokėjimo priedu, kuriame nustatytas padidintas pagrindinio darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientas, tačiau jis bus mokamas tik gavus papildomą finansavimą šiam tikslui iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos. Darbuotojų raštiški sutikimai šiuose prieduose yra.

Dėl galimai patiriamo mobingo kreipėmės į psichologinio smurto/mobingo atvejų nagrinėjimo komisijos pirmininkę, tačiau tokių atvejų registruota nebuvo.

NUTARTA: Skundą pripažinti kaip nepagrįstą“.