Kaip pasakojo pašnekovė, jos tėtis dėl sunkios COVID-19 ligos gulėjo reanimacijoje – jam buvo pasireiškusi pneumonija ir kvėpavimo sutrikimai. Iš ligoninės, kaip nebegalintis užkrėsti kitų, buvo išleistas praėjusį ketvirtadienį.

„Šeimos gydytojai sakė, kad per 3 mėnesius turime išvažiuoti į reabilitaciją, nes gydymas buvo sunkus, ligos eiga buvo sunki. Jam dabar skirta pati didžiausia reabilitacija, kokia yra šiuo metu“, – pasakojo Karina.

Tačiau pirmadienį bandant užsiregistruoti į sanatoriją iškilo netikėta problema – pasirodo, šeštadienį buvo pakeistas įsakymas, kuris reglamentuoja, kad visi asmenys, atvykstantys į sanatoriją, turi turėti neigiamą PGR testo rezultatą. Tai galioja ir tiems, kurie jau persirgo.

„Aš antrą parą į SAM prisiskambinti negaliu, karštoji linija sako, kad persirgusiems testų nedaro ir nėra informuoti, kad dabar to reikės. Dar buvau susisiekusi su , jie irgi sakė, kad pirmą kartą girdi apie tokį pakeitimą.

Kaip užburtas ratas – sanatorija gydymui neįleidžia, bet gydytojai, NVSC, karštoji linija apie tai net nėra girdėję. Jokie sveikatos specialistai apie tai neinformuoti. Antrą dieną skambinu ir turiu sakyti įsakymo numerį ir kada jis pasirašytas“, – sakė pašnekovė.

Be to, net jei būtų galimybė atlikti testą po ligos, didelė tikimybė, kad jis būtų teigiamas, nors žmogus nebėra viruso skleidėjas. Visgi, testas teigiamą rezultatą gali rodyti dar keletą mėnesių po ligos.

„Šeimos gydytojai dėjo visas pastangas, kad kuo greičiau gautume reabilitaciją. Ją gavome tik gegužės pabaigai ir dabar norėjome važiuoti už savo lėšas. Bet be testo jie nepriima nei už savo lėšas, nei ligonių kasa kompensuoja.

Apie tai, kad reikia testo, sužinojau iš sanatorijos. Bet jie įsakymo numerio nepasakė. Kai bandžiau registruotis COVID-19 testui, mes kartu su karštosios linijos konsultante abi radome tą įsakymą, ilgai ieškojome, bet radome“, – kalbėjo moteris.

Vyras ligoninėje
Foto: Shutterstock

Tiesa, kaip pasakoja Karina, su SAM pavyko susisiekti jos mamai. Tačiau ir susisiekus reikiamos pagalbos negavo.

„Viskas, ką jie pasakė, buvo tai, jog yra kaip yra, įsakymas kvailas, bet nieko padaryti negali. Galvojau, kad gal bus kokios išimtys, nes vyras sirgo tikrai sunkiai, bet kol kas tai yra kelio pabaiga ir nieko padaryti negaliu“, – apgailestavo vilnietė.

Kiek vėliau, tą patį vakarą pašnekovės tėtis atsidūrė ligoninėje dėl susilpnėjusios sveikatos.

„Visi daktarai vienareikšmiškai sako keliauti į sanatorija ir kuo greičiau. Bet mūsų dar niekas nepriima, būklė sunki. Iki SAM prisiskambinti negaliu...“, – laiške rašė moteris.

Toks įsakymas priimtas dėl padaugėjusių užsikrėtimų

Susisiekus su SAM, buvo patvirtinta, kad toks įsakymas tikrai yra išleistas ir galiojantis. Taip buvo nutarta po to, kai epidemiologinė situacija šalyje vėl pradėjo blogėti, o naujosiomis koronaviruso atmainomis užsikrečia net ir persirgę asmenys. Visgi, pasak SAM, jei persirgęs asmuo gauna teigiamą PGR tyrimo rezultatą, jis gali gauti paslaugas reabilitacijos įstaigoje, kuri nurodyta sveikatos apsaugos ministro sąraše.

Reabilitacija
Foto: Shutterstock

Pateikiame SAM atsakymą.

Nuo balandžio 30 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V- 976, pagal kurį pacientui ir jį lydinčiam asmeniui viruso SARS-CoV-2 tyrimas PGR metodu turės būti atliekamas ir tuo atveju, kai šie asmenys yra pasveikę nuo COVID-19 ligos ar paskiepyti COVID-19 ligos vakcina.

Atsisakyta buvusių išlygų, kai pacientai stacionarizuojami dėl skubios pagalbos; planinės stacionarinės paslaugos (įskaitant dienos stacionaro paslaugas); gimdymui; medicininės reabilitacijos paslaugoms; palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugoms; perkeliami iš vieno ligoninės skyriaus į kitą skyrių ar ligoninę; apgyvendinami socialinės globos įstaigose.

Šie pakeitimai priimti, įvertinus infekcinių ligų gydytojų, epidemiologų nuomonę, kitų gydytojų specialistų siūlymus bei organizuojančių ligoninių vadovų pateiktą informaciją ir siūlymus. Buvo įvertinta tai, kad:
- turime didelį užsikrėtimą SARS-CoV-2 virusu visuomenėje;

- atsižvelgta į SARS-CoV-2 viruso plintančias atmainas (pvz., Pietų Afrikos, britišką, brazilišką ir kt.) ir tai, kad jau registruotas ne vienas atvejis, kai anksčiau koronavirusine infekcija persirgę asmenys, nepraėjus 90 dienų, pakartotinai užsikrėtė ir susirgo COVID-19 liga;

- yra didelė rizika stacionaruose asmeniui užsikrėsti ar užkrėsti kitus asmenis, ypač turinčius padidintą riziką susirgti sunkia ligos forma;

- svarbu iki minimumo sumažinti galimybę kilti protrūkiams sveikatos priežiūros įstaigose, nes kilus protrūkiui paslaugų negautų didelė dalis asmenų;
- atsižvelgiant į tai, kad paskiepijimas 100 proc. neapsaugo nuo užsikrėtimo, o persirgimas – nuo pakartotinio užsikrėtimo virusu. Tai patvirtino ne vienas atliktas tyrimas bei organizuojančių ligoninių patirtis, atliekant tyrimus visiems planiniams stacionarizuojamiems pacientams;

- dar nepasiektas pakankamas visuomenės imunizavimo lygis.

Santariškės Clinics

Taigi pacientui, kuris yra siunčiamas į gydymo įstaigą, teikiančią medicininės reabilitacijos ir (arba) stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, ėminys viruso SARS-CoV-2 tyrimui (tiriant PGR metodu) turi būti atliktas ne anksčiau, kaip likus 72 val. iki atvykimo į gydymo įstaigą, teikiančią medicininės reabilitacijos ir (arba) stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas, ir gautas neigiamas atsakymas.

Ėminys tyrimui gali būti paimtas:

- mobiliame punkte: tokiu atveju asmuo atlikti tyrimo registruojasi per Karštąją liniją 1808, elektroniniu būdu adresu pats užpildydamas elektroninę registracijos formą, arba jį savivaldybės nustatyta tvarka užregistruoja pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo paskirtas specialistas;

- pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje įstaigoje;
- jei viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) neatliktas, ėminys gali būti paimamas gydymo įstaigoje, teikiančioje medicininės reabilitacijos ir (arba) stacionarines psichosocialinės reabilitacijos paslaugas;

- jei pacientas perkeliamas iš aktyvaus gydymo stacionaro (toliau – ligoninės), viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas ligoninėje, iš kurios vyksta pacientas.

Jei pacientui atliekant viruso SARS-CoV-2 tyrimą (tiriant PGR metodu) gaunamas teigiamas tyrimo atsakymas, jis gali gauti paslaugas reabilitacijos įstaigoje, kuri nurodyta sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 25 d. sprendime Nr. V-3007 „Dėl pacientų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tolimesnio simptominio gydymo paslaugų organizavimo“ pateiktame Reabilitacijos įstaigų sąraše.