Daugiau nei du dešimtmečius dirbančios slaugytojų padėjėjos išdrįso viešai prabilti apie įstatymų pažeidimus, mat buvo mokamas atlyginimas slaugytojai, kuri darbe pasirodo rečiau nei jaunas Mėnulis. Tačiau už pastabas sulaukė ne pagyrimo žodžių iš vadovybės, bet kerštingos reakcijos.

Užsitraukė nemalonę per susirinkimą

„Dokumentų klastojimas, parašų padirbinėjimas, darbo užmokesčio išmokėjimas slaugytojai, kuri tris metus darbe nesirodo, skirtingų pareigybių funkcijų pavedimas slaugytojų padėjėjoms“, - Janina ir Vaida tvirtina išvardinusios tiesioginei viršininkei vyr. slaugytojai Vilijai Kamisaraitienei liepos pabaigoje vykusio susirinkimo metu.

Pasirodo, kad jos naiviai tikėjosi, kad problemos bus sprendžiamos. Deja, netrukus po to jos pačios tapo administracijos taikiniu, nes bandoma jomis atsikratyti.

Perkėlimas į kitą skyrių

Nepatenkintas nesąžininga padėtimi slaugytojų padėjėjas perkėlė į konservatyviosios medicinos skyrių. Tai padarė ne tiesioginė viršininkė, o Kauno klinikų Onkologijos ligoninės vyr. slaugytojos Vilijos Čivinskienės nurodymu. Janina ir Vaida tai suprato kaip susidorojimą, nes jos išdrįso viešai prabilti apie negeroves ir su jomis nebesitaikstyti.

„Mus pasiuntė į skyrių, kuriame milžiniška personalo kaita. Ten niekas ilgai neišdirbo dėl nežmoniškų darbo sąlygų. Jau dabar turiu stuburo problemų, nes reikėjo kelti ligonius po vieną ar dviem. Mus tiesiog nori išgrūsti iš darbo savo noru. Juk tokios niekam nereikalingos, kadangi drįso pasakyti, kad negalima taip pažeidinėti įstatymų“, – sakė Vaida.

Jai antrino ir kita poskyrio slaugytoja Janina. Bet vadovybė net nesiruošė kreipti į jas dėmesio. Moteris prisimena, kad Onkologijos ligoninės administracija pašaipiai mestelėjo: „jau anksčiau buvo visokių rašinėtojų. Nesame pirmos, su jumis taip pat susitvarkysime.“

Kauno klinikos
Foto: Kauno klinikos

Prašymai instancijoms

Pajutusios, kaip sako Vaida ir Janina, Onkologijos ligoninės administracijos ir net aukščiausių Kauno klinikų sluoksnių daromą spaudimą ir net neteisėtą veikimą, jos suskubo kreiptis pagalbos kitur.

Surašėme skundus Darbo ginčų komisijai, kreipėmės į prokuratūrą, kuri pareiškimą persiuntė Sveikatos apsaugos ministerijai. Taip pat informavome policiją apie ligoninėje klastojamus dokumentus. Bergždžiai laukėme pagalbos iš klinikų generalinio direktoriaus. Mus visur kur galėjo spaudė, norėjo, kad pačios iš darbo išeitumėme, nors ta, kuri nedirbo kelis metus, mūsų žiniomis, su kelių mėnesių išeitine iš darbo išėjo. Psichologinis spaudimas jiems tapo norma, tad mums nieko kito neliko, kaip kreiptis pagalbos į žiniasklaidą“, – sakė abi moterys.

Neteisėtas darbo sutarties pakeitimas

Janina ir Vaida rodo dokumentus, kad jos į kitą skyrių nesuderinus su jomis pačiomis buvo perkeltos tuo metu, kai viena atostogavo, o kita sirgo, nors tai prieštarauja Darbo kodeksui. Anot darbuotojų, bandymai aiškintis su Onkologijos ligoninės vyr. slaugytoja V. Čivinskiene buvo nesėkmingi.

Maža to, savo teises pabandžiusias aiškintis darbuotojas klaidinti pradėjo Žmogiškųjų išteklių departamento teisininkai. Tačiau moterys rankų nenuleido ir išsireikalavo darbo grafikus ir kitą svarbią dokumentaciją. Vėliau surašė skundus Darbo ginčų komisijai.

Neteisėti pervedimai

Lapkričio 4 dienos Kauno miesto darbo ginčų komisijos sprendimas buvo palankus Janinai Kolyšnicinienei. Individualų darbo ginčą išnagrinėjusi komisija nustatė, kad slaugytojos padėjėjos darbo vietos pakeitimas be darbuotojos sutikimo buvo neteisėtas.

Maža to, sprendžiant ginčą paaiškėjo, kad darbuotojos parašas padirbtas. Janina pasamdė rašysenos ekspertą Aleksą Balsį, kuris nustatė, kad ne mažiau kaip vieną dokumentą pasirašė ne pati darbuotoja.

Tiesa, nors darbo ginčų komisijos nariai neturėjo pagrindo netikėti eksperto išvada, tačiau nekompensavo Janinos patirtų 500 eurų, kuriuos ji sumokėjo už ekspertizę. Jos kolegė Vaida į darbo ginčų komisiją kreipėsi atskiru prašymu ir jos byla dar bus nagrinėjama.

Istorijos herojai atsivėrė tylos siena

Onkologijos ligoninės priėmimo skyriaus vyresnioji slaugytoja Vilija Kamisaraitienė buvo labai kategoriška ir į jokias kalbas net nesileido: „Kreipkitės į administraciją, ten yra atstovas žurnalistams, tai jis ir turi bendrauti su jumis. Jei man pasakys Jums ką nors sakyti ar komentuoti, aš taip ir padarysiu. O dabar jau seniai šitą jovalą srebiu ir dar nežinia, kiek laiko čia reikės murkdytis su išsigalvojimais.“ Paprašyta patikslinti darbo ginčų komisijos sprendime ir policijos pareigūnų nutarime įvardintas aplinkybes, vyr. slaugytoja padėjo ragelį.

Neteisėtu darbo užmokesčio gavimu kolegių kaltinama slaugytoja Onkologijos ligoninės priėmimo poskyryje dirbusi Nijolė Gecevičienė nebuvo sužavėta išgirdusi žurnalisto klausimus apie galimai neteisėtą atlyginimo gavimą, dokumentų padirbinėjimą ir jos santykius su buvusiomis kolegėmis: „Aš viską jau visiems parašiau. Kas prašė, tam daviau paaiškinimus, daugiau nenoriu nieko komentuoti. Reikėjo, aiškinausi vadovybei. Ir su policija bendravau. O dėl tų (Janinos ir Vaidos), tai pasiklauskite merginų, jos papasakos daugiau. Aš dirbu ir nieko neklastojau. Šiuo metu jau ten nebedirbu daugiau nei mėnesį. Viso gero.“

Darbo grafikais besirūpinusi slaugytoja Virginija Sasnauskienė irgi nebuvo labai kalbi: „Visais klausimais kreipkitės į administraciją. Aš nieko nenoriu sakyti. Ir dabar esu tokioje vietoje, kad kalbėti nelabai galiu.“

Kauno klinikos
Foto: Kauno klinikos

Klastojo parašus

Išaiškėjus, kad klastojami parašai dokumentuose, darbuotojos kreipėsi į policiją. Kauno miesto VPK Žaliakalnio policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Aida Vencienė nustatė, kad Janinos darbo sutartis pakeista, suklastojus jos parašą. Pareigūnai buvo informuoti, kad Kauno klinikų generalinio direktoriaus Renaldo Jurkevičiaus įsakymu sudaryta komisija tirs galimus pažeidimus. Nors iki lapkričio pradžios komisija turėjo atlikti tyrimą ir pateikti išvadas, jos policijos komisariato nepasiekė iki nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą dėl padirbto dokumento.

Ministerija nusiplauna rankas

Kauno klinikų steigėjos Sveikatos apsaugos ministerijos spaudos tarnyba pateikė tokį atsakymą: „Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės aktais jai suteiktų įgaliojimų sudaryti komisijų ir taikyti jokių poveikio priemonių ligoninės darbuotojams. Ministerijai pavaldus yra vadovas, ministerija turi teisę vykdyti tyrimą tik dėl vadovo veiklos. Informuojame, kad nurodyti klausimai, susiję išimtinai su darbo santykiais, yra priskirtini Valstybinės darbo inspekcijos prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencijai bei Darbo ginčų komisijai. Gavus informaciją apie Darbo kodekse (DK) įtvirtintų pareigų pažeidimus, ministerija tokią informaciją pagal kompetenciją persiunčia Darbo inspekcijai.

DK 18 str. įtvirtinta jog DK ir kitų darbo teisės normų vykdymą pagal teisės aktų nustatytą kompetenciją kontroliuoja ir jų pažeidimų prevenciją vykdo LR valstybinė darbo inspekcija ir kitos institucijos. Pagrindiniai Valstybinės darbo inspekcijos veiklos tikslai yra vykdyti LR darbo kodekso, darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatų laikymosi kontrolę ir jų pažeidimų prevenciją.“

Klinikų komentaras

Siekiant objektyviai nušviesti darbuotojų situaciją, klinikų atstovams buvo išsiųsti klausimai, ar ligoninės aukščiausia vadovybė žinojo apie galimus dokumentų padirbinėjimus, parašų klastojimus, net atlyginimo mokėjimą darbuotojui, kuris, anot Janinos ir Vaidos, net nedirbo kelis metus.

Kauno klinikų Komunikacijos tarnybos atstovė Austė Aleksandravičienė-Šviažienė atsiuntė paaiškinimą:

„Situacija mums yra žinoma. Kauno klinikos kaip darbdavys ėmėsi priemonių šiai situacijai išsiaiškinti ir kaip įmanoma greičiau priimti atitinkamus sprendimus. Taigi, sudaryta komisija ir atliktas vidinis tyrimas. Jo metu vyko ir neplaniniai patikrinimai Onkologijos ligoninėje, siekiant išsiaiškinti ne tik retrospektyvią praeitį, bet ir esamą situaciją.

Gavus tyrimo išvadas, kad filiale nustatyti vidinės įstaigos tvarkos ir Darbo kodekso pažeidimai, imtasi atitinkamų priemonių: filialo administracijai nurodyta nutraukti darbo sutartį su darbuotoja darbdavio iniciatyva dėl darbuotojos kaltės, taip pat kreiptasi į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl galimai pažeistų įstatymų, kurių aplinkybių Kauno klinikos nėra kompetentingos ištirti. Norime pabrėžti, kad Kauno klinikose darbas organizuojamas ne tik vadovaujantis įstaigos vidine tvarka ir šalyje galiojančiais teisės aktais, bet ir aukštais skaidrumo, etikos, profesionalumo, žmogiškumo standartais. Savo darbuotojams visada stengiamės užtikrinti kokybiškas darbo sąlygas, o susidariusius nesklandumus siekiame išsiaiškinti ir juos spręsti. Todėl Kauno klinikose netoleruojama nesąžiningai vykdoma veikla. Kadangi kreipėmės į teisėsaugą dėl šios situacijos tolesnio ištyrimo, negalime pakenkti galimam tyrimui, todėl nederėtų detaliau komentuoti atlikto vidinio tyrimo išvadų ar procesinių veiksmų. Be to, pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, konkrečių esamų ir ypatingai buvusių darbuotojų asmens duomenų atskleisti negalime. Tai gali padaryti tik atsakingos institucijos, atliksiančios ikiteisminį tyrimą.“

Vėliau buvo patikinta, kad Janinai ir Vaidai Kauno klinikų administracija teikia visą pagalbą, įskaitant ir psichologo.