Pasak Ginretos Megelinskienės, šiuo metu epidemiologai sulaukia labai daug klausimų, kaip reikėtų elgtis, jei ugdymo įstaigoje būtų nustatytas koronavirusas.

Kaip sakė G. Megelinskienė, žmogui užsikrėtus SARS-CoV-2, vidutinis laiko tarpas nuo užsikrėtimo iki simptomų pasireiškimo pradžios yra 5–6 dienos. Užkrečiamasis periodas prasideda likus 2–3 dienoms iki simptomų pradžios.

„Būtent pirmosios dienos yra tos, kai virusas patenka į organizmą, tačiau asmuo dar neužkrečia kitų. Dėl to labai svarbu suvokti, kad yra tam tikras laiko tarpas, kai yra sąlyginai saugu. Tačiau skirtingi mokslininkai nurodo skirtingą laikotarpį“, – sakė epidemiologė.

Pasak jos, jei simptomai vidutiniškai pasireiškia po 5–6 dienų, o užkrečiamasis periodas prasideda 2–3 dieną prieš prasidedant simptomams, tai reiškia, kad vidutiniškai 2–3 dienas po kontakto asmuo negali užkrėsti kitų. Tačiau žmonėms su įvairiomis ligomis viruso išsiskyrimas gali prasidėti anksčiau.

Kaip teigė G. Megelinskienė, vienas iš svarbiausių aspektų ugdymo įstaigoms, tai komunikuoti tinkamai ir laiku, nes pavėlavus tą padaryti, greitai gali pradėti sklisti nepagrįsti gandai.

Taip pat labai svarbu paskirti atsakingą asmenį ugdymo įstaigoje. „Tie žmonės turėtų būti atsakingi už COVID-19 valdymą, stebėti bendrą situaciją, taip pat galbūt stebėti, kiek vaikų neatvyksta į ugdymo įstaigą, dėl kokių priežasčių ir puikiai žinoti, kaip valdyti situaciją, jei nustatomas užsikrėtimas koronavirusu,“ – aiškino specialistė.

Ginreta Megelinskienė

Anot epidemiologės, ugdymo įstaigai reikėtų pasirengti planą, kuriuo remtųsi, kai būtų nustatomas infekcijos atvejis.

G. Megelinskienė išdėstė ir NVSC veiksmų planą, numatytą mokykloms.

„NVSC gauna informaciją apie patvirtintą COVID-19 ligos atvejį iš laboratorijų, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, dabar neretai iš pačių ugdymo įstaigų administracijos, tėvelių. Bet svarbu, kad ta informacija būtų patikrinta. <...> Nes buvo tokių atvejų, kai izoliuojasi didelis skaičius žmonių, o vėliau paaiškėja, kad kažkas kažko nesuprato ir žmogus nesirgo“, – sakė G. Megelinskienė.

Po šios informacijos vykdoma atvejo apklausa, aiškinamasi, kur asmuo lankėsi. Vykdomas sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas, susisiekiama su ugdymo įstaiga, nurodoma atlikti valymą ir dezinfekciją, visa situacija aptariama kartu su ugdymo įstaiga.

„Reikėtų labai klausyti epidemiologų rekomendacijų, kada ir ką reikėtų testuoti. Jau ne kartą esame minėję, kad tyrimas turi būti atliekamas praėjus ne mažiau kaip 6 dienoms po turėto kontakto. Tačiau gali būti pasirinkta ir kita strategija – izoliuojami asmenys ir pasakyta, kad stebėtų savo savijauta, o neitų tirtis“, – sakė epidemiologė.

Kaip reikėtų elgtis, kai ugdymo įstaigoje nustatomas koronavirusas?

„Pirmasis atsakymas – elgtis ramiai. Darbuotojas ar mokinys turi likti namuose, izoliuotis, bendrauti su savo šeimos gydytoju ir klausytis jo rekomendacijų. Telefonu reikėtų informuoti atsakingą asmenį ugdymo įstaigoje. Būtų gerai informuoti sąlytį turėjusius asmenis, kad izoliuotųsi. Reikia sudaryti sąrašus asmenų, su kuriais bendravo ir vietų, kur lankėsi“, – patarė epidemiologė.

Taip pat reikėtų pagalvoti, kada atsirado simptomai. Sąraše reikia nurodyti sąlytį turėjusių asmenų vardus ir pavardes bei telefonų numerius.

Pasak G. Megelinskienės, verta peržiūrėti NVSC puslapyje pateiktus užsikrėtusiųjų maršrutus, nes tai kartais asmenims padeda prisiminti, kur galėjo įvykti užsikrėtimas.

„Jei NVSC specialistai nesusisiekia per 24 valandas, apie tai mus reikėtų informuoti bendruoju telefono numeriu. Jei su sąlytį turėjusiais asmenimis nesusisiekia, reikėtų pildyti anketą, esančią NVSC puslapyje“, – kalbėjo NVSC atstovė.

Didelės rizikos sąlytį turėję asmenys izoliuojami 14 dienų po turėto kontakto net ir tada, jei testo atsakymas yra neigiamas.

Didelės rizikos sąlytis – kai asmuo su užsikrėtusiuoju bendravo mažesniu nei 2 metrų atstumu, daugiau nei 15 minučių arba turėjo tiesioginį fizinį kontaktą, su jo kūno skysčiais.

Mažos rizikos sąlytį turėjęs asmuo yra tas, kuris bendravo 2 metrų atstumu ir mažiau nei 15 minučių. Tokie asmenys nėra izoliuojami.

Izoliacijos periodas gali būti trumpinamas tik tiems, kurie atkeliavo iš paveiktų šalių, bet ne tiems, kurie turėjo didelės rizikos sąlytį.

Kaip elgtis, jei vienas iš šeimos vaikų turėjo sąlytį ir turi brolių ar seserų, kurie lanko tą pačią ugdymo įstaigą?

„Sąlytį turėjusių asmenų kontaktiniai asmenys nekelia rizikos. Šiuo atveju tiesioginį sąlytį turėjęs vaikas turi izoliuotis, o jo broliai, seserys gali eiti į ugdymo įstaigą. Jei sąlytį turėjusiam vaikui būtų nustatytas koronavirusas ir jis būtų bendravęs su artimaisiais, jie turėtų izoliuotis“, – kalbėjo G. Megelinskienė.

Tačiau epidemiologė pabrėžė – broliai ir seserys gali eiti į mokyklą tik tokiu atveju, jei sąlytį turėjęs šeimos narys yra tinkamai izoliuojamas.

Kaip reikėtų elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys turėjo didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu?

Epidemiologės teigimu, sąlytį turėjęs asmuo turi likti namuose ar izoliacijos vietoje, telefonu pranešti apie tai mokyklai, laukti NVSC specialistų skambučių. Jei per 24 val jo nesulaukia, užpildyti anketą NVSC puslapyje reikia pačiam. Taip pat reikia kasdien matuotis temperatūrą, stebėti savijautą. Jei pasireiškia simptomai, skambinti 1808.

Ugdymo įstaiga su šiuo asmeniu turėjusių sąlytį asmenų izoliuoti neturi, o izoliuotam asmeniui suteikti galimybę mokytis namuose. Ugdymo procesą reikia tęsti ir pranešti mokyklos bendruomenei, kad šis asmuo rizikos nekelia.

Pasak epidemiologės, izoliuotas asmuo namuose, kuriuose yra kitų žmonių, turėtų būti atskirame kambaryje su atskiru sanitariniu mazgu. Jei to padaryti nėra galimybių, reikia apriboti judėjimą namuose, gerai vėdinti patalpas.

Jei mokiniui ar darbuotojui ugdymo įstaigoje pakilo temperatūra ar pasireiškė kiti užkrečiamosioms ligoms būdingi simptomai, iš pradžių reikia informuoti už tai atsakingą asmenį. Jis turėtų nuvesti asmenį į izoliacijos patalpą ir laukti kartu su mokiniu, kol atvyks jo tėvai, jei to reikia. Jei vaikas gali pabūti vienas, galima jį palikti. Izoliavus mokinį, apie tai reikia informuoti tėvus.

Dėl tolimesnių veiksmų reikia tartis su šeimos gydytoju. Anot G. Megelinskienės, kai mokinys paimtas iš izoliacijos vietos mokykloje, tą vietą reikia dezinfekuoti, iš aplinkinių mokykloje surinkti informaciją, ar jiems nepasireiškė jokie simptomai.

Jei simptomai pasireiškė darbuotojui, jis privalo dėvėti medicininę kaukę ir nedelsiant vykti į izoliacijos vietą.