Savo svarbiausiais tikslais naujoje pozicijoje G. Belian kelia VVSSF veiklos žinomumą, atpažįstamumą, skaidrumą ir sklandžios veiklos užtikrinimą.

„Esu VVSSF Tarybos narė beveik dvejus metus, todėl turiu vadinamąjį šio fondo „kultūrinį DNR“, pažįstu fondo vertybes, politiką, žinau, kaip pasiaukojančiai dirba Tarybos nariai bei administravimo komanda, tačiau noriu, kad tai žinotų ir plati visuomenė“, – sako naujoji VVSSF vadovė G. Belian.

Jos teigimu, VVSSF prioritetai išlieka tie patys: tai sveikos gyvensenos skatinimas ir visuomenės psichikos sveikatos stiprinimas. Tačiau, G. Belian pažymi, kasmet finansuojami vis kitokios krypties prevenciniai projektai, moksliniai tyrimai.

„Šiais metais dėmesys bus skiriamas vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui, skiepijimo apimčių didinimui, sergančių lėtinėmis ligomis ar priklausančių rizikos grupėms (pavyzdžiui, neišnešioti vaikai, transplantuoti asmenys, neįgalieji) sveikatos raštingumo didinimui, ankstyvajai intervencijai rūkantiems mokiniams, azartinių lošimų prevencijai, psichoaktyviųjų medžiagų prevencijai ir žalos mažinimui pasilinksminimo vietose“, – teigia G. Belian, pabrėždama, kad čia tik nedidelė dalis numatomų finansuoti veiklų.

VVSSF paskirtis – remti sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veiklą, prevencinius projektus, socialinę reklamą ir reikalingus mokslinius tyrimus. Taryba pagal nuostatus skirsto VVSSF lėšas. Ji skelbia konkursus projektams atrinkti, nustato vertinimo kriterijus, kviečia ekspertus vertinti projektus, priima sprendimus dėl fondo lėšų skyrimo.

VVSSF Tarybą sudaro 14 narių. Keturis Tarybos narius skiria Sveikatos apsaugos ministerija, po vieną Tarybos narį skiria Nacionalinė sveikatos taryba, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos savivaldybių asociacija, du – nevyriausybinės organizacijos, taip pat po vieną atstovą deleguoja Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Interneto žiniasklaidos asociacija.

Pasak G. Belian, vienu didžiausių iššūkių ji laiko kompromisų paiešką, kai reikia tarpusavyje suderinti, kokie projektai bus finansuojami VVSSF lėšomis, kurios yra ribotos.

VVSSF biudžetą sudaro įplaukos iš akcizo pajamų, gautų už parduotus stiprius alkoholinius gėrimus. Praėjusiais metais paskelbus VVSSF konkursą, buvo gautos 162 paraiškos. Finansuoti buvo 52 projektai, kuriems skirta daugiau kaip 3 mln. eurų. Šiais metais projektams finansuoti yra skirta daugiau kaip 3,2 mln. eurų.

VVSSF, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija, įkurtas 2016 m. sausio 1 d. Iki šiol Tarybos pirmininko pareigas ėjo Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos (POLA) prezidentas Šarūnas Narbutas.

Gražina Belian turi ekonomikos ir teisės magistro laipsnį. 1997–2011 ji dirbo Valstybinėje tabako ir alkoholio kontrolės tarnyboje, nuo 2011 iki dabar – direktoriaus pavaduotoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente, šiuo metu laikinai atlieka departamento direktoriaus pareigas. G. Belian yra Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro valdybos narė.