G. Česnys vadinamas vienu iškiliausių Lietuvos žmonių ir vertinamas dėl savo mokslinės bei visuomeninės veiklos, buvo aktyvus šalies patriotas. Lietuvos mokslų akademijos narys, ilgametis VU Medicinos fakulteto dekanas išugdė ne vieną šiandien daug pasiekusių šalies gydytojų kartą. G. Česnys buvo vienas iš Vilniuje, šalia Vyriausybės rūmų stovinčio paminklo Vincui Kudirkai iniciatorių – jis įsteigė labdaros ir paramos fondą V.Kudirkos vardui įamžinti bei surinko paminklo pastatymui reikalingas lėšas.

„Malonu pasveikinti garbingą mokslo ir žmoniškumo įstaigą bei kartu prisiminti labai orų žmogų, kuris čia yra dirbęs visiems mums, visai mūsų šaliai, – kalbėjo prof. Vytautas Landsbergis. – Kaip dažnai mūsų istorijoje būtent gydytojai dirbo ir dirba daug platesnį humanišką ir patriotinį darbą, nei tai leidžia tiesioginė profesija“. Jis prisiminė Gintautą Česnį, kaip iškilų, Lietuvai ir jos žmonėms atsidavusį žmogų, idealistą, visada turėjusį tikslą ir siekusį, kad jis būtų įgyvendintas.

„1970-tieji, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas. Didžioji auditorija ūžia. Į pirmakursių medikų paskaitą įžengia jaunas vyriškis – ir visi nuščiūva. Gintautas Česnys, anatomijos dėstytojas, „kirvis“, apie kurį sklido legendos tarp visų būsimų medikų, mano kurso kuratorius. Jis ištarė pirmuosius žodžius ir pavergė auditoriją, o man tapo dvasiniu viso gyvenimo vadovu“, – prieš 10 metų anapilin iškeliavusį profesorių prisiminė jo mokinys, garsus mikrochirurgas Kęstutis Vitkus, kurio iniciatyva ir lėšomis įrengtas bareljefas.

Foto: Organizatorių nuotr.

Prof. G. Česnio brolis Antanas Česnys prisiminė, koks atsidavęs buvo profesorius medicinos mokslui. „Sveikindamas mūsų žymųjį Medicinos fakultetą, vieną seniausių Universitete, gražaus gimtadienio proga, noriu padėkoti Fakulteto vadovybei už tai, kad į savo gimtuosius, antruosius namus sugrįžo visą savo gyvenimą Universitetui ir mokslui paskyręs mano brolis – Gintautas Česnys“.

Fakultetui dovanotą bareljefą sukūrė skulptorius Romualdas Karpavičius.

Anatomas ir antropoloas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras prof. Gintautas Česnys gimė 1940-aisiais Raseiniuose, o mirė – 2009-aisiais Vilniuje, eidamas 70-uosius gyvenimo metus.