„PAGALIAU!!! Išaušo ta diena, kai mano atlyginimas yra lygus Panevėžio duobkasio atlyginimui. Pagaliau po 13 metų intensyvaus mokslo, 16 metų praktikos, atliekant sudėtingas operacijas, keliant kvalifikaciją užsienyje už savo kruvinu (nepabijokime to žodžio) darbu uždirbtus pinigus, budint naktimis, kas dieną jaučiant begalinę atsakomybę už žmogaus sveikatą Lietuvos politikieriai pagailėjo medikų ir pakėlė atlyginimus BEVEIK 20 proc. Kaip? – asmeninėje feisbuk paskyroje rašė D. Jauniškis.

Tiesiog numelžė PSDF rezervą. Aha. Paėmė 100 mln Eurų. Nieko naujo nesukūrė, nieko nereformavo, nieko nepakeitė. Tiesiog suleido vazopresorių injekciją mirštančiam pacientui, bet ligos nepagydė. Klausimas: kodėl to negalima buvo padaryti nuo sausio 1 dienos? Rezerve buvo pakankamai pinigų. Gal todėl, kad tai padaryti siūlė Lietuvos medikų sąjūdis, o ne sveikatos apsaugos ministras arba Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) vadas Liutauras Labanauskas. Abu pastarieji turėtų atstovauti medikų interesus. O kieno atstovauja? SAVO!!!

Abiejų paklausus, iš ko medikų algos augs kitais metais (nes PSDF rezervas nėra skirtas algų didinimui), jie, kaip susitarę (greičiausiai susitarę) tvirtina, kad iš biudžeto augimo. PUIKU, LABAI PUIKU! Bet jeigu didėja biudžetas, tai biudžetininkams atitinkamai turi didėti algos! Ir tai nėra ponų politikierių nuopelnas.

Aišku, schema nuostabi: biudžetas didėja 12 proc., pakeli medikams algas 8 proc. ir visiems aiškini, kad pakėlei 20 proc. (leisiu priminti, kad pirminiam variante LGS buvo susitarusi su SAM didinti algas 15 proc. ir nuo liepos 1 dienos.). Per tą laiką Panevėžio duobkasio atlyginimas galėjo padidėti dar kokiu 100 Eurų (pavyzdžiui, kasti duobę per Šv. Joną reiškia gauti atlygį šventiniu tarifu), o man vėl būtų tekę jį vytis.“

Lietuvos sveikatos apsaugos sistema merdėja! Ji laikosi ant plono medikų, dirbančių keliais etatais, siūlo! Kas bus, jei vieną dieną visi medikai ims dirbti lygiai tiek, kiek jiems mokama?

P.S. Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojai rezidentai atsisakė budėti naktimis, nes jiems už tai niekas nemoka. Ledas pajudėjo, ponai prisiekusieji tarėjai!“