Įstatymo projektu siūloma nustatyti gimdymo priežiūros paslaugos namuose teikimo modelį bei išplėsti akušerių teises, suteikiant teisę sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka teikti gimdyvei gimdymo priežiūros paslaugas namuose, kai nėra didelės rizikos nėštumo veiksnių.

Priėmus šį įstatymo projektą, gimdymo priežiūros paslaugas namuose galėtų teikti akušeris, dirbantis asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją, suteikiančią teisę teikti gimdymo priežiūros paslaugas namuose. Sutartį dėl minėtos paslaugos teikimo pacientė su sveikatos priežiūros įstaiga sudarytų vadovaudamasi Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatomis dėl informuoto paciento sutikimo.

Posėdžio metu komitetas bendru sutarimu pritarė gimdymo priežiūros paslaugų namuose įteisinimui.