Iš politinės darbotvarkės vis nedingstantis Nacionalinio vėžio instituto pavaldumo klausimas vėl svarstytas politinėje taryboje penktadienį.

„Tai buvo tik Sveikatos apsaugos ministerijos noras. Pagal įstatymą, savininko teises įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija. Priimtas specialusis Nacionalinio vėžio instituto įstatymas, ir tokių klausimų nekyla“, – po posėdžio BNS sakė Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė „darbietė“ Dangutė Mikutienė.

Sveikatos apsaugos ministras socialdemokratas Juras Požela patvirtino, jog sutarta kol kas neteikti Vyriausybei svarstyti nutarimo projekto, kad šio instituto dalininko ir savininko teisės bei pareigos perduodamos SAM.

Tačiau J.Požela pabrėžė, kad jo vadovaujama ministerija negali skirti savo lėšų medicinos įrangai pirkti jai nepavaldžiai įstaigai.

„Dviejų linijinių greitintuvų garantija kitąmet baigiasi. (...) Mes turime gana daug lėšų onkologijos programai, tačiau Finansų ministerija sako, kad negalime finansuoti ne savo įstaigos“, – BNS teigė ministras.

D.Mikutienė tvirtino, kad anksčiau SAM Vėžio institutui yra skyrusi pinigų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

„Politinės tarybos metu buvo patikinta, kad taip, kaip finansuota iš 2007-2013 metų finansinės perspektyvos, taip ir dabar Sveikatos apsaugos ministerija tikrai gali tai daryti ir net privalėtų tai daryti, kadangi įstaiga teikia sveikatos priežiūros paslaugas ir turi sutartį su Ligonių kasa ir turi licenciją šitoms paslaugoms teikti“, – tvirtino komiteto vadovė.

Anot jos, premjeras įpareigojo ŠMM, SAM ir ją pačią susitikti su Finansų ministerija bei sutarti dėl investicijų. D.Mikutienė sakė, kad Nacionaliniam vėžio institutui reikia labai brangios įrangos, nes turima jau yra „moraliai pasenusi“.

J.Požela teigėė ir toliau esąs įsitikinęs, kad tokia įstaiga, kaip Nacionalinis vėžio institutas, „negali būti ne SAM žinioje“.

Vyriausybė 2014 metų liepą Vilniaus universiteto Onkologijos institutą pervadino į Nacionalinį vėžio institutą ir pavedė instituto savininko teises bei pareigas įgyvendinti Švietimo ir mokslo ministerijai.

Prieš tai Seimas priėmė įstatymą, pagal kurį Vyriausybė buvo įpareigota atlikti minėtą reorganizaciją.

Pagal įstatymą, Nacionalinis vėžio institutas atlieka mokslinius tyrimus, sveikatos priežiūros įstaigoms teikia metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą vėžio kontrolės klausimais, koordinuoja vėžio kontrolės veiklą, diegia onkologijos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus į kasdienę praktiką, teikia aukščiausio lygio specializuotas ir individualizuotas onkologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, tvarko Vėžio registrą ir pan.

Tuo pačiu institutas turi ligoninę ir teikia gydymo paslaugas.