LVAT svetainėje rašoma, kad išplėstinė teisėjų kolegija vertino, jog Higienos normos 75:2016 79 punktu yra ribojama konstitucinė asmens teisė į fizinę asmens neliečiamybę, kuri yra ir asmens teisės į privatų gyvenimą dalis.

Įvertinęs teisinį reguliavimą teismas akcentavo, jog teisės į fizinę asmens neliečiamybę, kaip asmens teisės į privatų gyvenimą dalies, apimtis negali būti ribojama poįstatyminiu teisiniu reguliavimu. Siekiant teisėto bei demokratinėje visuomenėje reikalingo tikslo ji gali būti apribota tik įstatymuose nustatytais pagrindais bei tvarka.

Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatyta, jog įstatymu būtų įtvirtintas teisinis reguliavimas, numatantis privalomąjį vaikų skiepijimą, kaip asmens teisės į fizinį kūno neliečiamumą ribojimą, kurį būtų galima realizuoti ar detalizuoti poįstatyminiu teisės aktu. Šioje byloje teismas taip pat priminė, jog poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, naujų asmens teisių ribojimų.

Minėtoje byloje LVAT išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pripažino, jog 2004 m. gruodžio 24 d. patvirtintų Vaiko sveikatos pažymėjimo pildymo taisyklių 9 punktas, ta apimtimi, kuria numato pareigą pildant ikimokyklines ir (ar) priešmokyklines įstaigas lankančių vaikų pažymėjimus, laukelyje „Diagnozė“ įrašyti, ar vaikas yra paskiepytas visais skiepais, kurie yra reikalingi, norint lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas (tymai, raudonukė, poliomielitas), prieštarauja konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos principui.

Medikų teigimu, draudimas priimti neskiepytus vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas padeda užkirsti kelią ligoms.

Ministras: įsakymą dėl privalomų skiepų lankantiems darželį teks atšaukti

Įsakymą dėl privalomų skiepų darželį lankantiems vaikams teks atšaukti, po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimo sako sveikatos apsaugos ministras socialdemokratas Juras Požela.

Ministras pažymi ir toliau manantis, kad vaikų vakcinacija yra teisingas kelias siekiant išvengti ligų, tačiau „teismo sprendimas turi būti nekvestionuojamai vykdomas“.

Juras Požėla

„Aiškiai pasakyta, kad įsakymas prieštarauja Konstitucijai. Bus uždavinys įvykdyti teismo sprendimą. Nors aš asmeniškai manau, kad vaikų vakcinacija yra teisingas kelias siekiant išvengti ligų“, – BNS sakė J.Požela.

Ankstesnio ministro Vytenio Povilo Andriukaičio įsakymas , jog į darželius negalėtų eiti neskiepyti vaikai, turėjo įsigalioti nuo šių metų rugsėjo, bet LVAT antradienį paskelbė, kad toks įsakymas prieštarauja teisės aktų hierarchijos principui.

Tuo tarpu viena skundo autorių Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė „darbietė“ Dangutė Mikutienė sako „labai teigiamai“ vertinanti teismo sprendimą.

„Iš principo teismas pasisakė, kad visi trys ministrų įsakymai prieštarauja Konstitucijai, ir taip pat prieštarauja teisės aktų hierarchijos principui, nes bet kokie tokie draudimai gali būti nustatyti tik įstatymu. Tai yra tėvų apsisprendimo reikalas apie tai kalba Konstitucija ir Civilinis kodeksas“, – BNS komentuodama teismo sprendimą sakė D.Mikutienė.

Pasak jos, idėja dėl privalomo vaikų skiepijimo „nebuvo išdiskutuota labai plačiai su visuomene, buvo slepiamos įvairios specialistų pažymos ir aiškinamuosiuose raštuose apstu neteisingos ir iškreiptos informacijos“.

„Asociacija „Objektyviai apie skiepus“ siūlė ministrei bendradarbiauti skatinant savanorišką vakcinaciją, bet nueita paprasčiausiu nurodymų keliu, kad bus taip, o ne kitaip“, – kalbėjo komiteto vadovė.

Įsakymą dėl neskiepytų vaikų neįleidimo į darželius 2014 metais pasirašė tuometis sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis. Po jo dirbusi ministrė Rimantė Šalaševičiūtė paliko šį įsakymą įsigalioti, Vyriausybėje stringant jos pasiūlymui numatyti administracinę atsakomybę už vaikų neskiepijimą. Šio atsakymo neketino atšaukti ir J.Požela, bet LVAT pripažino tokį reguliavimą prieštaraujančiu teisės aktams.

Teismas sprendimą priėmė išnagrinėjęs Seimo narių D.Mikutienės, Gintaro Tamošiūno, Vitalijaus Gailiaus ir Aurelijos Stancikienės pernai metų skundą, kuriuo jie prašė ištirti, ar sveikatos apsaugos ministro įsakymas neprieštarauja kitiems teisės aktams.

Šis teismo sprendimas yra neskundžiamas.

Įsakymas nuo rudens turėjo įsigalioti tik naujai į darželius ateisiantiems vaikams, o šiuo metu darželius lankantys neskiepyti vaikai nebūtų buvę išprašomi, bet po teismo sprendimo liks galioti ligšiolinė tvarka, kai skiepai ikimokyklinio ugdymo įstaigose neprivalomi.