Pasak Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio, toks oficialus Vilniaus TLK pranešimas reiškia, jog Lazdijų ligoninę teks uždaryti, rašoma pranešime spaudai.

Visiškai kitokią istorijos versiją pateikia Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Vilniaus TLK) - ji griežtai neigia spaudoje pasirodžiusius kaltinimus dėl grasinimų uždaryti Lazdijų ligoninę. Tokių įgaliojimų Vilniaus TLK neturi ir jokio panašaus sprendimo nėra priėmusi. Priešingai, Lazdijų rajono savivaldybė nenori laikytis galiojančių teisės aktų ir viešai daro spaudimą politikams, ragindama Lazdijų ligoninę atsisakyti pasirašyti sutartį su Vilniaus TLK dėl visų šiuo metu teikiamų paslaugų apmokėjimo, jeigu Vilniaus TLK, pažeisdama galiojančius teisės aktus, nesutiks Lazdijų ligoninei apmokėti nesaugiai teikiamas gimdymo paslaugas, rašoma pranešime spaudai.

„Esame biudžetinė įstaiga, kurios veiklą griežtai reglamentuoja Lietuvos Respublikos (LR) įstatymai. Mes priimame sprendimus griežtai vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais. Ne išimtis ir esama situacija dėl Lazdijų ligoninės. Šiai gydymo įstaigai 2015 m. gruodžio pabaigoje mes pateikėme pasiūlymą pasirašyti susitarimą dėl sutarties pratęsimo, kuriuo vadovaujantis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto būtų apmokamos visos jos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus akušerijos, nes šioje gydymo įstaigoje esamas gimdymų skaičius neatitinka LR Vyriausybės numatytų kriterijų. Tačiau šį susitarimą Lazdijų ligoninė pasirašyti atsisako“, – teigia Vilniaus TLK direktorius Vytautas Mockus.

Vilniaus TLK primena, kad, pagal LR sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 8 dalį, iš PSDF biudžeto apmokamos tik asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios atitinka Vyriausybės nustatytus iš PSDF biudžeto apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijus. Tad apmokėti akušerijos paslaugas, kurios neatitinka Vyriausybės numatytų minimalaus 300 gimdymų skaičiaus per metus ir nustatyto minimalaus 50 kilometrų atstumo nuo ligoninės iki kitos gydymo įstaigos, teikiančios stacionarines chirurgijos ir akušerijos paslaugas, reikalavimų, Vilniaus TLK nuo 2016 m. sausio 1 d. neturi teisinio pagrindo. Lazdijų ligoninėje 2015 m. buvo priimti 183 gimdymai, o atstumas nuo Lazdijų ligoninės iki artimiausios akušerijos paslaugas teikiančios ligoninės (VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės) yra 44 km.

„Manome, kad tokie kaltinimai neatitinka realybės ir yra neetiški. Vilniaus TLK tikrai nesiruošia uždaryti Lazdijų ligoninės arba kaip nors kitaip jai pakenkti. Priešingai, pasirašant sutartį 2015 metams, šiai įstaigai išimties tvarka papildomai buvo skirta 102 tūkst. eurų jos teikiamoms paslaugoms apmokėti“, – teigia Vytautas Mockus.

Analizuojant susidariusią situaciją, svarbu atsižvelgti į teikiamų paslaugų saugumą ir ekonominį efektyvumą. Ligoninėse, kuriose akušerijos paslaugų kiekis minimalus, pacientui paslaugos tampa nesaugios, nes personalas, ypač gydytojai specialistai, teikdami tik kelias paslaugas per mėnesį, neturi galimybių kaupti profesinės patirties ar tobulinti įgūdžių. Dėl įgūdžių stokos gali atsirasti rizika suteikti nekokybišką paslaugą, kuri gali sukelti tragiškų padarinių. Kalbant apie ekonominį efektyvumą, mažas suteikiamų akušerijos paslaugų kiekis ligoninei yra finansiškai nuostolingas. Valstybinės ligonių kasos skaičiavimais, tipinio akušerijos skyriaus išlaikymas kainuoja ne mažiau kaip 232 tūkst. eurų per metus.

Tam, kad akušerijos skyrius būtų nenuostolingas, jame per metus turi būti priimta ne mažiau kaip 402 gimdymai. Lazdijų ligoninei šio skyriaus funkcionavimas per metus padaro apie šimtą tūkstančių eurų nuostolį, kurį padengia finansavimas už kitų skyrių teikiamas paslaugas. Jeigu nebūtų šio nuostolio, atsirastų galimybė visam ligoninės personalui padidinti atlyginimus arba vykdyti įrangos modernizavimą ir atnaujinimą.

„Lietuvoje yra viena savivaldybė, kuri iš savo biudžeto finansuoja akušerijos paslaugas, nes jos gydymo įstaiga taip pat neatitinka Vyriausybės nustatytų kriterijų ir nefinansuojama iš PSDF biudžeto. Bet tokiu atveju ir savivaldybė, ir jos vadovai turi suprasti, kad nelaimingo atsitikimo atveju gimdymo metu jie gali tapti atsakingais dėl padarytos žalos sveikatai ar gyvybei“, – teigia Vytautas Mockus.

Vilniaus TLK tikisi, kad Lazdijų rajono savivaldybė supras savo atsakomybę ir netrukdys savo ligoninei pasirašyti sutartį visoms paslaugoms, išskyrus akušerijos, o Lazdijų rajono gyventojai nepatirs jokių nepatogumų ir gaus saugias bei kokybiškas paslaugas.