Pasak Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio, toks oficialus Vilniaus TLK pranešimas reiškia, jog Lazdijų ligoninę teks uždaryti, rašoma pranešime spaudai.

Į Vilniaus TLK nemalonę Lazdijų ligoninė pateko dėl to, jog praėjusių metų pabaigoje atsisakė su ja pasirašyti specialų susitarimą, kuris numato, jog nuo 2016 m. sausio 1 dienos Lazdijų ligoninėje (o tai reiškia - visoje Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje), nebelieka akušerijos paslaugų. Dėl to gimdyves iš Druskininkų bei atokiausių rajono kaimų teks gabenti į Alytų ar Marijampolę – miestus, kurie nuo jų gyvenamosios vietos yra už 50-80 kilometrų.

Spaudimą Lazdijams atsisakyti akušerijos paslaugų Vilniaus teritorinė ligonių kasa pradėjo daryti dar praėjusių metų vasarą. Po ilgų derybų bei sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės specialaus vizito į Lazdijų ligoninę Vilniaus TLK buvo priversta pasirašyti susitarimą, kuriuo įsipareigojo už akušerijos paslaugas apmokėti.

Vilniaus teritorinė ligonių kasa savo raštuose, siųstuose Lazdijų ligoninei bei dėstydama argumentus, kodėl Lazdijų rajono moterys negali gimdyti Lazdijų ligoninėje, iškreiptai remiasi LR Vyriausybės nutarimu Nr. 370 patvirtintu Apmokamų iš PSDF biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijų sąrašu. Jame numatyti „limitai“ – kad ligoninė per metus turi priimti 300 gimdymų, jei priima mažiau – kad atstumas iki kitos artimiausios akušerijos paslaugas teikiančios ligoninės būtų ne mažesnis kaip 50 kilometrų. Tačiau kilometrus Vilniaus TLK kažkodėl skaičiuoja ne nuo gimdyvės namų, o nuo Lazdijų ligoninė kiemo.

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis sako, jog Akušerijos skyriaus išlikimu Lazdijų ligoninėje domėjosi vasarą į Lazdijų rajono savivaldybę atvykęs ir jos problemas vietoje analizavęs LR Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, Lazdijų ligoninę ir specialiai – Akušerijos skyrių aplankiusi sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė, Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė.

Jie, susipažinę su Lazdijų ligoninės galimybėmis, Akušerinio skyriaus materialine baze, aukšta čia dirbančių specialistų kvalifikacija, gimdymų statistika, kuri rodo, jog šioje pasienio ligoninėje gimdo ir užsienio pacientės, pripažino, jog modernų, šiuolaikiška įranga aprūpintą Akušerijos skyrių Lazdijų ligoninėje būtina išlaikyti. O Vilniaus teritorinės ligonių kasos direktorius Vytautas Mockus, nusprendęs nebeapmokėti nė vienos Lazdijų ligoninės nuo šių metų sausio 1 dienos teikiamos paslaugos, nepasidomėjo nei ligoninės galimybėmis, nei statistika. O ji yra tokia, kad gimdymų skaičius Lazdijų ligoninėje didėja: 2015 m. buvo 183 gimdymai, o tai yra 23 daugiau negu 2014 metais. Čia dirba itin aukštos kvalifikacijos gydytojai ir kitas personalas. Ligoninės pastatas renovuotas, Akušerijos skyriaus palatos įrengtos taip, kad jose galėtų gulėti ir patogiai jaustis po 1 arba 2 gimdyves.

Dėl Vilniaus TLK vykdomo Lazdijų ligoninės naikinimo, taip pat – dėl didinamos socialinės atskirties tarp didmiesčio ir rajono pacientų, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis vakar oficialiais raštais kreipėsi į LR Ministrą Pirmininką Algirdą Butkevičių, sveikatos apsaugos ministrę Rimantę Šalaševičiūtę bei Seimo narę, išrinką Lazdijų ir Druskininkų savivaldybių rinkėjų, Kristiną Miškinienę. Juose prašoma padėti išsaugoti Lazdijų ligoninės Akušerijos skyrių, neatimti galimybės moterims, kurių didelė dalis yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų, gauti akušerijos paslaugas arčiau gyvenamosios vietos. Mero teigimu, atimdama lėšas iš mažųjų ir atiduodama jas didžiosioms ligoninėms, valstybė tikrai nesutaupys.

Lazdijų rajono savivaldybės turimais duomenimis, analogiška situacija yra ir kaimyniniame Lenkijos Seinų mieste, kur miesto ligoninėje 2015 metais gimdė 177 moterys. Gyventojų skaičius Seinų apskrityje toks pats, kaip ir Lazdijų rajono savivaldybėje. Akušerijos paslaugos ten taip pat apmokamos valstybės biudžeto lėšomis, tačiau niekas nesvarsto klausimo dėl jų finansavimo nutraukimo.