Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis ir Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus pirmadienį išplatino viešą memorandumą prieš sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl nėštumo nutraukimo tvarkos aprašo patvirtinimo" projektą.

"Šiame projekte ne tik išlieka dar nuo tarybinių laikų egzistavusi abortų atlikimo tvarka. Jame atsiranda ir naujos, dar didesnį susirūpinimą keliančios nuostatos, kurių pagalba Lietuvoje siekiama įteisinti medikamentinį abortą", - rašoma memorandume.

Jame rašoma, kad esą tuo tikslu pernai liepos 11 dieną "Lietuvoje slapta nuo visuomenės buvo įregistruotas medikamentiniam abortui atlikti skirtas preparatas mifepristonas".

"Primename ir tai, kad, dar 2002 metais pirmą kartą bandant įregistruoti medikamentiniam abortui atlikti skirtą preparatą, vyko viešos diskusijos. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta autoritetinga ekspertų komisija, išnagrinėjusi medicininius, socialinius bei etinius minėto preparato vartojimo aspektus, absoliučia balsų dauguma registracijai nepritarė", - rašoma memorandume.

Lietuvos tradicinių religinių bendrijų atstovai yra ne kartą išreiškę savo pasiryžimą saugoti ir ginti prasidėjusią kiekvieno žmogaus gyvybę.

"Krikščionybė vertina ir brangina žmogaus gyvybę nuo jos prasidėjimo momento", - rašoma memorandume.