LSS prezidento Pauliaus Baltoko teigimu, studentai kiekvienais metais tampa klinikų taikiniu. Būna atvejų, kai klinikų atstovai veržiasi į paskaitas pristatyti savo įstaigos teigdami, kad prisiregistruoti prie naujos gydymo įstaigos yra būtina. Tačiau tai nėra tiesa. Studentai turi teisę patys pasirinkti, kur nori kreiptis ligos atveju.

Studentų teigimu, dažnai privačių gydymo įstaigų atstovai atvyksta į mokymo įstaigas ir paskaitų metu už prisirašymą jų įstaigose siūlo jaunuoliams įvairių dovanų, nuolaidų, pateikia klaidinamą informaciją apie teritorinių ligonių kasų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamas paslaugas.

Pavyzdžiui, aiškinama, kad naujoje gydymo įstaigoje prisirašiusiam studentui neva galios „dvigubas sveikatos draudimas", t. y. ir naujojoje gydymo įstaigoje, ir ten, kur jis gydėsi gyvendamas nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, jam bus suteikiama ne tik būtinoji medicinos pagalba, bet ir visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Arba - kad tik prisirašiusiems naujojoje gydymo įstaigoje bus išduodamos nemokamos medicininės pažymos.

Vilniaus TLK direktorius Vytautas Mockus pažymi, kad gydymo įstaigoms ligonių kasa apmoka už prisirašiusius asmenis, taigi kuo daugiau įstaigos turi prisirašiusiųjų, tuo didesnį finansavimą gauna. Na, o studentai - jauni žmonės, jie palyginti retai serga, rečiau lankosi gydymo įstaigose, jiems rečiau reikia skirti kompensuojamuosius vaistus, taigi darbo ir išlaidų dėl šių prisirašiusiųjų įstaigos turi mažiau.

„Kiekvienas jaunuolis turėtų pats apsispręsti, ar jam reikia keisti gydymo įstaigą, kurioje jis galėtų gauti reikiamas gydymo paslaugas. Jei studentas vis dėlto apsisprendė prisirašyti naujoje gydymo įstaigoje, turėtų neskubėti ir išsirinkti tą gydymo įstaigą, kurioje iš tikrųjų nori prisirašyti", - pabrėžia V. Mockus.

Dieninių studijų studentai yra draudžiami valstybės lėšomis, todėl medicinos paslaugos susirgus teikiamos nemokamai tose gydymo įstaigose, kurios yra sudariusios sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl konkrečių paslaugų teikimo. Šių paslaugų išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.