Bė­da, kad di­de­lė tos in­for­ma­ci­jos da­lis yra ge­riau­siu at­ve­ju ne­tik­sli, o blo­giau­siu – pa­vo­ji­ngai klai­di­nan­ti. Yra daug įro­dy­mais pa­grįs­tų, len­gvai su­pran­ta­mų pus­la­pių apie vė­žį, bet yra ir tiek pat, jei ne dau­giau, pus­la­pių, sklei­džian­čių mi­tus.

Atskirti faktus nuo prasimanymų nėra paprasta, nes nemažai netikslios informacijos atrodo visai tikėtina. Bet pasidomėjus giliau, ir paieškojus įrodymų, daug nuolat kartojamų „tiesų“ subyra.

Šiuo įrašu norime išaiškinti 10 mitų apie vėžį, su kuriais nuolat susiduriame. Vadovaudamiesi įrodymais, ne retorika ar pasakojimų nuotrupomis, aprašysime, kokia iš tiesų yra tyrimų tikrovė.