Valstybinių ligonių kasų (VLK) direktorius Algis Sasnauskas pasirašė įsakymą, kuriuo teritorinėms ligonių kasoms buvo paskirstytos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšos.

Daugiausia PSDF biudžeto lėšų tenka Vilniaus TLK zonos apdraustųjų sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti – 986,1 mln. litų.

Kauno TLK zonos – 790,5 mln. litų, Klaipėdos – 460,5 mln. litų, Šiaulių TLK – 454,4 mln. litų, Panevėžio – 407,8 mln. litų.

Šis įsakymą galima laikyti TLK ir gydymo įstaigų sutarčių sudarymo startu, pranešime pažymi Valstybinės ligonių kasos.

"Sutarčių pasirašymo pagrindas – PSDF biudžete numatytos išlaidos, kuriomis bus apmokamos pacientams suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos mūsų šalies gydymo įstaigoms. Siekiant užtikrinti tolygesnį minėtų paslaugų vartojimą, lėšos teritorinėms ligonių kasoms skirstomos pagal jų aptarnaujamose teritorijose gyvenančių žmonių skaičių, amžių ir lytį“, - pranešime cituojamas VLK direktorius A.Sasnauskas.

VLK direktoriaus A. Sasnausko teigimu, pagal dabar galiojančią tvarką per dešimt darbo dienų nuo TLK biudžeto patvirtinimo dienos teritorinės ligonių kasos privalo gydymo įstaigas, vaistines, optikas informuoti apie prasidedantį sutarčių sudarymo procesą, pateikti jiems sutarties projektą, kurį per mėnesį turi suderinti abi šalys, kad sutartį būtų galima pasirašyti. TLK turės informuoti minėtas įstaigas ir tais atvejais, kai sutartis nebus sudaroma, ir nurodyti tokio sprendimo motyvus.

Šių metų sutartys su gydymo įstaigomis bus pasirašomos siekiant užtikrinti iki šiol pasiektą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygį, teigiama pranešime. Kol naujos sutartys nepasirašytos, už gyventojams suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas atsiskaitoma pagal praėjusių metų sutarčių sąlygas. Sutarties pratęsimo laikotarpiu už suteiktas paslaugas apmokama praėjusių metų sutartyje numatytomis sąlygomis.

2014 metais už žmonėms suteiktas paslaugas gydymo įstaigoms bus apmokama didesniais įkainiais nei pernai. Nuo šių metų sausio 1 dienos paslaugų bazinių kainų balo vertė daugumai paslaugų buvo padidinta iki 0,93 lito (iki tol siekė 0,89 lito).